SCOR: Strata nie popsuła wypłacalności

0
103

Czwarty co do wielkości na świecie reasekurator, SCOR, odnotował stratę za I półrocze, do której przyczyniły się wojna w Ukrainie, katastrofy naturalne i susza w Brazylii.

Strata SCOR za I poł. 2022 r. wyniosła 239 mln euro. Dla porównania w tym samym okresie 2021 r. SCOR uzyskał przychód netto wynoszący 380 mln euro. Należy zaznaczyć, że z całej sumy straty, 159 mln euro to strata poniesiona w II kwartale 2022 r., podczas gdy w II kwartale 2021 r. firma osiągnęła 335 mln euro zysku.

Współczynnik łączony za I poł. 2022 r. wyniósł 107,7%, w tym koszt katastrof naturalnych to 10,5% składki zarobionej netto. Za I poł. 2021 r. współczynnik łączony uplasował się poniżej 100%, na poziomie 97,2%. Składka przypisana brutto za I poł. 2022 r. wyniosła 9,7 mld euro i była wyższa o 8,3% od składki za analogiczny okres 2021 r. Dział ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych uzyskał wzrost składki przypisanej brutto o 20,9% w porównaniu z I poł. 2021 r.

W komentarzu do wyników dyrektor generalny Laurent Rousseau zwrócił uwagę, że pomimo zaksięgowanej straty, pozycja SCOR pod względem wypłacalności pozostaje stabilna i silna, przy współczynniku wypłacalności 240%. Podczas gdy SCOR przyjmuje bardziej selektywne podejście w reasekuracji linii majątkowych i wypadkowych, nadal rozwija portfel reasekuracji linii globalnych i specjalistycznych, gdzie warunki rynkowe uważa za atrakcyjne.

(AC za Insurance Journal)