Sektor komunikacyjny: Więcej składek, gorsza rentowność

0
426

Choć poziom sprzedaży na rynku komunikacyjnym pnie się w górę, to sytuacja w tym sektorze jest daleka od ideału. Mimo wyraźnie wyższego przypisu – zarówno w OC, jak i AC – poziom średniej składki jest coraz niższy, natomiast średniej szkody – coraz wyższy. Stąd też nie może dziwić pogorszenie rentowności technicznej w komunikacji, szczególnie widoczne w segmencie autocasco.

Z danych zaprezentowanych w opublikowanym 20 września raporcie Komisji Nadzoru Finansowego „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 2/2021” wynika, że w pierwszej połowie tego roku krajowi ubezpieczyciele zebrali 12 169,11 mln zł składek brutto z komunikacyjnych ubezpieczeń OC i AC. Był to rezultat o 5,18% lepszy od odnotowanego rok wcześniej, tj. 11 570,05 mln zł. Sprzedaż polis z gr. 10 przyniosła zakładom 7440,14 mln zł składek – o 2,23% więcej niż w I poł. 2020 r., kiedy przychody z tego segmentu uplasowały się na poziomie 7277,73 mln zł. O 10,17% r/r wzrósł też przypis w AC – z 4292,32 mln zł do 4728,97 mln zł.

W I półroczu ubezpieczyciele wypłacili 4555,44 mln zł odszkodowań i świadczeń z OC (4475,79 mln zł przed rokiem, +1,8% r/r), oraz 2812,81 mln zł z autocasco (2687,45 mln zł, +4,66% r/r).

Coraz droższe szkody

W opublikowanym niedawno raporcie Polska Izba Ubezpieczeń zwróciła uwagę, że mimo wzrostu sprzedaży sytuacja na rynku komunikacyjnym nie jest tak dobra, jak się wydaje. Z szacunków analityków PIU wynika bowiem, iż średnia składka za obowiązkowe ubezpieczenie OC ppm wyniosła w I półroczu 488 zł, o 1,2% mniej niż przed rokiem. Jednocześnie wartość średniej szkody wzrosła o 8,1% r/r, do 8337 zł. Warto przypomnieć, że jeszcze w I kwartale 2021 r. średnia składka w OC ppm wyniosła 496 zł, o 11,6% mniej niż rok wcześniej, natomiast koszt średniej szkody uplasował się na poziomie 8035 zł (+11,3% r/r).

– Zbyt duży spadek stawek przy jednoczesnym wzroście średniej szkody nie jest korzystny ani dla branży, ani dla klientów. Z podobnym zjawiskiem mieliśmy do czynienia kilka lat temu, co skończyło się znaczącymi podwyżkami cen, budzącymi sprzeciw społeczny – podkreślił Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Komunikacja coraz mniej rentowna

Niepokój potęgują dane dotyczące wyniku technicznego w segmencie komunikacyjnym. Według raportu KNF po 6 miesiącach 2021 r. wyniósł on 697,2 mln zł  – o 22,34% mniej niż rok wcześniej (897,19 mln zł). Spadek był w głównej mierze spowodowany wynoszącą 44,16% obniżką wyniku technicznego w AC (224,18 mln zł, wobec 401,48 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku). Z kolei w OC uplasował się on na poziomie 473,02 mln zł, co było osiągnięciem o 4,68% słabszym od uzyskanego w tym samym okresie 2020 r., tj. 496,24 mln zł.

Blisko 1 mln szkód z OC i AC

Z danych z opracowania Komisji wynika ponadto, że od 1 stycznia do 30 czerwca obecnego roku krajowe zakłady ubezpieczeń zawarły w sumie 4015,93 tys. umów autocasco. Na koniec pierwszego półrocza aktywnych było 7779,9 tys. umów AC. Przez 6 miesięcy ubezpieczyciele zlikwidowali 390,48 tys. szkód z ubezpieczeń z gr. 3 działu II.

W pierwszej połowie tego roku zawarto też 15 031,37 tys. umów komunikacyjnego OC. Na dzień 30 czerwca aktywnych było w sumie 26 880,37 ty. tego typu polis. W ciągu pierwszych dwóch kwartałów ubezpieczyciele zlikwidowali 577,28 tys. szkód z OC.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl