Sharing economy w ubezpieczeniach?

0
647

18 marca odbyło się spotkanie dotyczące otwartych ubezpieczeń w kontekście dostępu oraz udostępniania danych. W ramach prezentacji przedstawionej przez Andresa Lehtmetsa, sprawozdawcę EIOPA InsurTech Task Force, poruszono temat przeprowadzonych w ostatnim czasie inicjatyw politycznych UE biorących pod uwagę znaczenie innowacji opartych na danych i przepływów danych na obszarze unijnym.

Poinformowano, że Komisja przedstawi wniosek ustawodawczy dotyczący nowych ram otwartych finansów do połowy 2022 roku.  EIOPA zdefiniowała otwarte ubezpieczenia jako dostęp i dzielenie się danymi osobowymi i nieosobowymi związanymi z ubezpieczeniami, zazwyczaj za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji (API). Z punktu widzenia branży ubezpieczeniowej zwiększona wymiana danych za pośrednictwem interfejsów API może ułatwić innowacje, otwartość i współpracę w całym sektorze, oraz prawdopodobnie umożliwi mu pełne przyjęcie innowacji opartych na danych. Jednocześnie może także zwiększyć wydajność i interakcję z osobami trzecimi, np. lepsze współdziałanie z platformami i ekosystemami ubezpieczeniowymi.

Z punktu widzenia nadzoru różne otwarte rozwiązania ubezpieczeniowe mogą ułatwić upowszechnienie SupTech. Zgodność z celami regulacyjnymi mogłaby być automatycznie monitorowana poprzez odczytywanie danych wymienianych przez dostawców za pośrednictwem standardowych interfejsów API. Przegląd na żywo dokładnych informacji o zakupionych produktach (opłaty, cechy), informacje o polisach, dane o roszczeniach w czasie rzeczywistym, dane o skargach konsumentów, a także dane o prowizjach.

Należy jednak przy tym brać pod uwagę różne rodzaje ryzyka, które mogą wystąpić w ramach otwartych ubezpieczeń. Podkreślono, że problematyczne jest przewidzenie, w jaki sposób potencjalne skutki i formy otwartych ubezpieczeń mogą wpłynąć na branżę ubezpieczeniową, konsumentów i organy nadzoru. Można wskazać ogólne potencjalne zagrożenia związane ze zwiększoną wymianą danych, zwłaszcza danych osobowych, które zasługują na wysoki poziom ochrony. Wymienia się m.in. zagrożenia w postaci naruszenia danych, niewłaściwego wykorzystania i oszustwa, ryzyko teleinformatyczne/cybernetyczne, wrażliwe informacje na temat zdrowia, seksualności, religii, poglądów politycznych lub innych danych osobowych, wykluczenie finansowe, ryzyko koncentracji, ryzyko otoczenia regulacyjnego, interoperacyjność oraz koszty wdrożenia.

EIOPA uważa, że działania zmierzające do realizacji otwartego ubezpieczenia mogą przynieść korzyści konsumentom, sektorowi i jego nadzorowi, jeśli tylko będą w prawidłowy sposób przeprowadzane.

(AM, źródło: SPBUiR)