Sieci przesyłowe coraz bardziej bezbronne

0
111

Ponad 5 lat po potężnych cyberatakach, które pozostawiły bez prądu ćwierć miliona mieszkańców Ukrainy, światowe sieci przesyłu energii elektrycznej są jeszcze bardziej narażone na ataki hakerów.

Zróżnicowanie źródeł energii odnawialnej i dodanie milionów innych komponentów, takich jak inteligentne mierniki, powodują zwielokrotnienie liczby połączeń i czujników w sieci, a wskutek tego zwiększa się możliwość ingerencji. Energetyczne sieci przesyłowe są coraz bardziej bezbronne z powodu cyfryzacji i użytkowania coraz większej liczby inteligentnych urządzeń.

W ciągu ostatnich 40 lat elektrownie i podstacje przestawiono ze sterowania ręcznego na automatyczne i zezwolono na zdalny dostęp zarówno do publicznych, jak i prywatnych sieci w celu analizy danych, ale tym samym odsłonięto je na ataki. Producenci i dystrybutorzy energii czasami nie chcą ponosić kosztów ochrony przed atakami o niskim prawdopodobieństwie. Zdaniem eksperta ochrony, Andrew Dowse’a z uniwersytetu w Perth, zamiast na rachunku prawdopodobieństwa powinni się skupić na możliwości zajścia takich zdarzeń.

(AC, źródło: Bloomberg)