Signal Iduna: Jakie ubezpieczenia chronią w razie zarażenia koronawirusem?

0
896

W związku z ogłoszeniem przez WHO pandemii wirusa SARS-CoV-2 na całym świecie Signal Iduna poinformowała swoich klientów oraz partnerów biznesowych, że wspiera ich we wszystkich sprawach związanych z jej ubezpieczeniami. Towarzystwo zaznaczyło, że zachowuje sprawność operacyjną i jest do dyspozycji klientów.

Signal Iduna zwróciła uwagę, że oferowane przez nią ubezpieczenia chronią zgodnie z wybranym zakresem. Klienci posiadający ubezpieczenie turystyczne Signal Iduna Bezpieczne Podróże oraz Signal Iduna Card są objęci ochroną ubezpieczeniową. Klienci, u których zostanie zdiagnozowane zakażenie koronawirusem, będą podlegać takiej samej ochronie jak w przypadku innych chorób. Wyjątek stanowi sytuacja, w której do zakażenia ubezpieczonego doszło na terenie, na którym ogłoszony został stan pandemii lub epidemii przed dniem rozpoczęcia podróży zagranicznej.

Signal Iduna obejmuje ochroną ubezpieczeniową klientów, którzy w trakcie podróży znajdują się w kraju, który ogłosił stan epidemii lub pandemii. Jednakże w wielu krajach udzielanie świadczeń medycznych jest bardzo utrudnione. Klientom, u których wystąpi podejrzenie lub zostanie zdiagnozowany koronawirus, pomocy medycznej udzielą lokalne władze zgodnie z procedurami postępowania obowiązującymi w danym regionie. Z kolei w ubezpieczeniu Koszty Imprezy Turystycznej – Bezpieczne Rezerwacje z odpowiedzialności Signal Iduna wyłączona jest rezygnacja z podróży oraz przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej, jeśli powstała w wyniku epidemii i pandemii.

W ubezpieczeniach na życie świadczenie związane z pobytem w szpitalu w związku z zachorowaniem wywołanym koronawirusem zostanie wypłacone zgodnie z zakresem ochrony. W przypadku śmierci ubezpieczonego będącej skutkiem zakażenia, świadczenie otrzymają osoby, które zostały wskazane jako uposażone. Ponadto klienci, którzy łącznie z polisą na życie mają zapewnione usługi assistance, również mogą liczyć na dodatkowe wsparcie. Signal Iduna zapewnia organizację świadczeń medycznych, stosując się do instrukcji wydanej przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

W związku z zagrożeniem epidemicznym ogłoszonym na terenie Polski i w oparciu o wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, placówki medyczne realizujące usługi w zakresie ambulatoryjnym oraz w ramach badań medycyny pracy mogą ograniczyć dostęp do niektórych świadczeń medycznych lub całkowicie zawiesiły ich wykonywanie. Niektóre placówki medyczne współpracujące z Signal Iduna świadczą konsultacje z lekarzami pierwszego kontaktu oraz wybrane konsultacje specjalistyczne w trybie teleporad. Firma zadeklarowała, że jeżeli będzie możliwe zorganizowanie usług medycznych w danym mieście, także z zakresu medycyny pracy, każdorazowo udzieli takiej informacji wraz z ustalonym terminem wizyty. Usługi można umówić za pośrednictwem Call Center Signal Iduna lub bezpośrednio w placówce medycznej.

Ubezpieczyciel uruchomił też nowe rozwiązanie – telekonsultacje, czyli kontakt z lekarzem bez wychodzenia z domu za pośrednictwem telekonferencji, wideokonferencji lub czatu. Podczas takiej konsultacji lekarz może wystawić zalecenia dotyczące dalszego leczenia, skierowanie na badania, receptę, a także zwolnienie lekarskie. Telekonsultacje są dostępne dla wszystkich klientów Signal Iduna od 22 marca do końca kwietnia 2020 r.

(AM, źródło: Signal Iduna)