SIGNAL IDUNA ulepszyła Terminowe Ubezpieczenie na Życie

0
456

SIGNAL IDUNA dokonała modyfikacji zakresu ochrony w ramach Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Zmiany mają na celu lepsze dopasowanie produktu do potrzeb klientów.

W ramach modyfikacji SIGNAL IDUNA zaktualizowała umowę dodatkową z tytułu uszczerbku na zdrowiu i uszkodzenia ciała ubezpieczonego, wprowadzając szereg zmian. Najważniejsze z nich to:

  • podniesienie sumy ubezpieczenia o 100% do 200 tys. zł,
  • w przypadku wystąpienia jednego z pięciu określonych zdarzeń wymienionych w OWU, suma ubezpieczenia może wzrosnąć do 1 mln zł,
  • w assistance po wypadku wprowadzono zmiany w zakresie transportu medycznego, organizacji procesu rehabilitacyjnego, wizyty lekarskiej czy opieki nad dziećmi.

SIGNAL IDUNA wydłużyła również wiek przystąpienia do ubezpieczenia do 65. roku.

(AM, źródło: Facebook)