Signius uczestniczy w pilotażu Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej

0
525

Signius dołączył do EWC, konsorcjum EU Digital Identity Wallet wybranego przez Komisję Europejską do udziału w pilotażach na dużą skalę dotyczących wprowadzenia Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. Wspólnie z ponad 60 uczestnikami pilotażu, partnerami EWC z różnych krajów europejskich zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, Signius  będzie miał wpływ na stworzenie zrównoważonego ekosystemu spełniającego potrzeby obywateli Europy i przyczyni się do zdecydowanego postępu w transformacji cyfrowej.

Tożsamość cyfrowa dla wszystkich Europejczyków

Portfel EUDI jest elementem proponowanego rozporządzenia eIDAS 2.0., które zapewni wszystkim obywatelom Europy dostęp do zaufanej tożsamości cyfrowej zapewnianej przez ich administracje rządowe i akceptowanej we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i EFTA.

Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej ma być bezpiecznym i innowacyjnym narzędziem przyszłości. Będą mogli korzystać z niego obywatele, mieszkańcy i przedsiębiorstwa w całej UE na potrzeby weryfikacji tożsamości lub potwierdzenia informacji osobowych. Europejską tożsamość cyfrową będzie można wykorzystywać zarówno online, jak i offline, w różnych usługach publicznych i prywatnych – w tym także w branży ubezpieczeniowej – w całej UE (bankowość elektroniczna, podróże, podpisy kwalifikowane, usługi administracyjne).

Rola EWC i Signius w pilotażu

Komisja Europejska stworzyła program rozwoju ekosystemu Europejskiego Portfela Cyfrowej Tożsamości w ramach projektów pilotażowych na dużą skalę. Pilotaże te będą zarządzane przez międzynarodowe konsorcja, jak np. EWC, reprezentujące różne organizacje tworzące usługi w zakresie wydawania portfeli czy też usług zaufania.

Pilotaż, w który Signius będzie zaangażowany, koncentruje się na wykorzystaniu Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej w kontekście podróży i mobilności obywateli – np. dostarczaniu informacji pasażerskich, zakupie towarów i usług (np. ubezpieczenia podróży) czy też zaufanych interakcjach biznesowych. Skupi się na sytuacjach, które są kluczowe dla życia ludzi, a w ramach pilotażu zidentyfikowane zostaną bariery i czynniki umożliwiające przyjęcie i zwiększenie skali portfela oraz oceniane różne scenariusze istotne dla obywateli, przedsiębiorstw i rządów, takie jak np. bezpieczny handel elektroniczny i transakcje między przedsiębiorstwami.

– To dla nas ogromne wyróżnienie, a jednocześnie potwierdzenie, że jesteśmy w stanie świadczyć usługi ogólnoeuropejskie na wysokim poziomie i wspierać rynek technologii cyfrowych. Jesteśmy jedyną firmą technologiczną z Polski, która została wybrana do tego prestiżowego, ogólnoeuropejskiego i przełomowego projektu – komentuje Jack Piekarski, współzałożyciel i VP Sales Signius.

Harmonogram pilotażu na 2023

W najbliższych tygodniach konsorcjum EWC będzie dopracowywać zgłoszone koncepcje, a po ich zatwierdzeniu rozpocznie realizację pilotażu wzorcowego. Signius będzie odgrywał tu istotną rolę, dostarczając użytkownikom centralną platformę ze zintegrowanymi usługami do identyfikacji, potwierdzania uprawnień i podpisem elektronicznym.

Po zakończeniu implementacji wzorcowej Signius w drugiej połowie 2023 r. zaprezentuje wyniki publicznie.

(AM, źródło: Signius)