Ubezpieczeniowe wybory na ferie

0
465

Z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Wiener wynika, że 73% ankietowanych udających się na ferie zimowe będzie oszczędzać na standardzie hotelu i jego lokalizacji czy wyżywieniu. Odpowiedzi respondentów wskazują również na wzrost świadomości ubezpieczeniowej – ponad 60% wykupi na wyjazd przynajmniej jeden rodzaj ubezpieczenia.

Z naszego badania wynika, że obok cięć na wydatkach na hotele czy restauracje, aż 17% Polaków zdecyduje się zaoszczędzić na ubezpieczeniu. I choć gorsze warunki podczas wyjazdu mogą być dokuczliwe, to najtańsza opcja ubezpieczenia lub jej zupełny brak w razie niespodziewanego zdarzenia może nas paradoksalnie kosztować najwięcej. Wybór najtańszej opcji, bez zagłębienia się w poszczególne elementy to ryzyko, że polisa nie będzie nas chronić w 100% albo nie pokryje wszystkich koniecznych wydatków. A tu konsekwencje mogą być poważne, a przede wszystkim kosztowne – wskazuje Rafał Juszkiewicz, ekspert ubezpieczeń turystycznych Wiener.

Z badania płynie wniosek, że świadomość ubezpieczeniowa rośnie. Już 61% respondentów wykupiło lub planuje wykupić na zbliżający się wyjazd przynajmniej jeden z różnych typów ubezpieczeń. Najwięcej, bo 31% badanych, zdecydowało się na NNW. Co piąty wykupił OC w życiu prywatnym. Taki sam odsetek badanych wybrał ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą.

Co dziesiąty ankietowany ubezpieczył swój sprzęt turystyczny, a 9% zadbało o ubezpieczenie bagażu. 7% badanych wybrało ubezpieczenie, które chroni w razie rezygnacji z wyjazdu. Natomiast aż 39% nie wykupiło i nie planuje wykupić żadnego ubezpieczenia.

– Wybierając kwotę ubezpieczenia, warto sprawdzić, ile wynoszą przykładowe koszty hospitalizacji w danym kraju. Może się okazać, że wybrana przez nas najniższa suma nie pokryje w pełni wszystkich wydatków. Przykładowo w Austrii czy Czechach interwencja ratowników górskich i transport z miejsca zdarzenia do szpitala są w 100% odpłatne, a koszt użycia helikoptera w akcji ratowniczej to ok. 5 tys. zł za godzinę. W razie takiej sytuacji nasz zimowy wyjazd może okazać się znacznie droższy, niż planowaliśmy. Dlatego zawsze warto podejść do wyboru ubezpieczenia rozważnie i nie kierować się przy jego wyborze wyłącznie ceną – dodaje Rafał Juszkiewicz. 

Osoby, które zdecydują się na ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, deklarują w badaniu wybór różnych kwot ubezpieczenia. 33% wybierze sumę ubezpieczenia do 19 tys. euro. 24% zdecyduje się na kwoty od 20 tys. do 40 tys. euro, 15% ubezpieczy się na kwotę od 41 tys. do 80 tys. euro, a co dziesiąty wybierze sumę powyżej 80 tys. euro.

O badaniu:

Badanie przeprowadzono na panelu Ariadna w dniach 20–22 stycznia 2023 roku. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1042 osób od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.

(AM, źródło: Wiener)