Sirius Group rozpoczyna proces sprzedaży

0
754

Sirius International Insurance Group (Sirius Group) ogłosiła 27 marca poszerzenie przeglądu strategicznego i rozpoczęcie formalnego procesu sprzedaży firmy.

Rada dyrektorów Sirius Group uprzednio zaangażowała Barclays Capital Inc. do pomocy w przeglądzie warunków transakcji pozyskania kapitału w porównaniu do innych potencjalnych alternatyw strategicznych dla Sirius Group. Firma oddelegowała grupę niezależnych dyrektorów do Komisji Przeglądu Strategicznego w celu oceny alternatyw strategicznych i przedstawienia rekomendacji do zatwierdzenia przez radę dyrektorów Sirius Group. Po zapoznaniu się z wieloma wyrazami zainteresowania z przedstawicielami CM Bermuda Limited, udziałowcem większościowym Sirius Group Komitet Przeglądu Strategicznego zatwierdził rozpoczęcie formalnego procesu sprzedaży.

Proces sprzedaży Sirius Group będzie nadzorować Komitet Przeglądu Strategicznego, jak zalecił Barclays, we współpracy z Komitetem Doradczym Transakcji obejmującym przedstawicieli CM Bermuda Limited i doradców firmy.

– Cieszę się, że udało się nam pozyskać zobowiązanie CM Bermuda Limited do rozpoczęcia skoordynowanego procesu sprzedaży w celu zapewnienia zaangażowania koniecznego do uzyskania optymalnego wyniku – skomentował Kernan (Kip) V. Oberting, prezes i główny dyrektor wykonawczy Sirius Group.

– Jesteśmy wdzięczni za możliwość współpracy z kadrą zarządzającą i Komitetem Przeglądu Strategicznego w celu zapewnienia jak najlepszego wyniku dla Sirius Group. Zaangażowanie kluczowych udziałowców jest konieczne do zagwarantowania spokojnego przebiegu i pomyślnej realizacji każdej transakcji – dodał Peter W.H. Tan, przewodniczący spółki-matki CM Bermuda Limited CMIG International Holding Pte.

Utrzymanie wartości 75-letniego doświadczenia Sirius Group i maksymalizacja wartości dla wszystkich udziałowców pozostają dla nas priorytetem. Zespół wykonawczy wspierany przez utalentowanych i zaangażowanych pracowników Sirius Group będzie kontynuował pracę jak do tej pory, jednocześnie współpracując z CM Bermuda Limited w zakresie zakończenia procesu przeglądu strategicznego i szybkiego ogłoszenia przeprowadzenia transakcji – dodał Meyer S. Frucher, przewodniczący rady dyrektorów.

Sirius Group, licząca 2,5 miliarda dolarów całkowitego kapitału i mająca korzenie sięgające 1945 r., to międzynarodowa wieloliniowa firma reasekuracyjna z siedzibą na Bermudach i siecią oddziałów w Sztokholmie, Nowym Jorku i Londynie.

(AM, źródło: Centrum Prasowe PAP)