Skarb Państwa przejmie część ryzyka ubezpieczycieli kredytu kupieckiego

0
872

Jest już gotowy projekt ustawy wprowadzającej rządowy program wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 – wynika z informacji „Dziennika Gazety Prawnej”.

Według „DGP”, celem opracowanych regulacji jest utrzymanie przez ubezpieczycieli kredytu kupieckiego limitów ubezpieczeń należności handlowych na poziomie sprzed pandemii. Realizacja tego założenia ma odbywać się na zasadzie cedowania części ryzyka na Skarb Państwa przez zakłady ubezpieczeń w zamian za przekazanie części składki. SP miałby wziąć na siebie 80% ryzyka związanego z polisami zawartymi od 1 kwietnia do końca 2020 r. w zamian za taką samą część składek. Projekt przewiduje, że 28% składki stanowić będzie prowizja zakładu, która ma pokryć koszty obsługi portfela tych produktów ochronnych. Według nowych regulacji Skarb Państwa weźmie na siebie całość odszkodowań, jeśli ich wartość przekroczy 243,75% składki z ubezpieczenia należności handlowych zebranej przez dany zakład w 2019 r. Według „DGP”, państwowe wsparcie obejmie transakcje polskich eksporterów z kontrahentami z państw należących do Unii Europejskiej, a także Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady, Islandii, Japonii, Nowej Zelandii, Norwegii, Szwajcarii oraz USA. Program nie dotyczy krajów obarczonych największym ryzkiem, także politycznym. „DGP” zwraca uwagę, że polski model jest wzorowany na rozwiązaniu przyjętym w Niemczech. Według szacunków, koszty programu wyniosą do 5,4 mld zł do 2023 r., a największe wydatki poniesione zostaną w 2021 r. Ustawa ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Więcej:
„Dziennik Gazeta Prawna” z 10 czerwca, Łukasz Wilkowicz „Zakłady podzielą się ryzykiem z państwem”: https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/…

(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)