Skutki interwencji produktowej pod lupą KNF

0
199

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przygląda się zmianom w polisach z funduszem kapitałowym – napisano w odpowiedzi na pytania PAP dotyczące podmiotów, które nakłaniają klientów ubezpieczycieli do wypowiadania lub zmian polis z funduszem kapitałowym.

W połowie września UKNF opublikował ostrzeżenie dotyczące podmiotów nakłaniających klientów posiadających umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym do zmiany lub wypowiedzenia tych umów. Podmioty te miały powoływać się na interwencję produktową KNF, która nakazywała firmom ubezpieczeniowym redukcję opłat pobieranych od polis z UFK – podał Bankier.pl za PAP.

Z odpowiedzi, którą uzyskała PAP, wynika, że UKNF jest w trakcie sprawdzania, na korzyść jakich firm działają podmioty, których dotyczyło ostrzeżenie.

„UKNF monitoruje sytuację i będzie obserwować dynamikę zmian umów ubezpieczenia. UKNF podjął działania zmierzające do wyjaśnienia sytuacji, jest też w kontakcie z zakładami ubezpieczeń, których dotyczyły napływające do UKNF zgłoszenia. W toku dalszych działań, w ramach nadzoru bieżącego oraz pojawienia się nowych okoliczności tej sprawy, adekwatnie do wagi identyfikowanych ryzyk, UKNF może użyć dostępnych mu narzędzi oddziaływania” – czytamy w odpowiedzi Urzędu.

Jedną z kwestii, jaką wyjaśnia UKNF, jest to, skąd podmioty nakłaniające do zmiany lub rozwiązania polis z UFK miały dane klientów ubezpieczycieli, którzy takie umowy posiadają.

Więcej:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/UKNF…

(AM, źródło: Bankier.pl, PAP)