Słona kara dla Allianza za opóźnienia w wypłacie odszkodowań

0
534

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wydaniu 19 maja decyzji nakładającej na TUiR Allianz Polska kar pieniężnych w łącznej wysokości 139 900 zł.

KNF wyjaśniła, że powodem ukarania zakładu było zidentyfikowanie ogółem 18 przypadków naruszenia art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, w związku z opóźnieniem w wypłacie odszkodowań lub odmową wypłaty odszkodowań. Wszystkie one miały miejsce miały miejsce w latach 2017–2020. 

Nadzór podkreślił, że towarzystwo podjęło działania organizacyjne i systemowe mające zapobiegać powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości. To zaś zostało uwzględnione przy wymiarze kary.

(AM, źródło: KNF)