SMU: Realizacja części postulatów Rzecznika Finansowego przyniesie więcej strat niż korzyści

0
818

W ocenie Stowarzyszenia Multiagentów Ubezpieczeniowych (SMU) niektóre propozycje Rzecznika Finansowego dotyczące pomysłów na wsparcie klientów ubezpieczycieli w związku z oczekiwanymi skutkami gospodarczymi wywołanymi obecnością COVID-19 jest warta rozważenia. Organizacja uważa jednak, że niektóre postulaty niosą ze sobą więcej potencjalnych strat niż korzyści.

Według SMU do kontrowersyjnych pomysłów należy upowszechnienie możliwości czasowego wycofania pojazdów z ruchu. Zdaniem Stowarzyszenia, niezbędna jest duża ostrożność przy rozszerzeniu tej opcji na wszystkich użytkowników oraz innych grup pojazdów. „Istotą i główną konstrukcją powszechnego ubezpieczania OC posiadacza pojazdu jest bowiem zabezpieczenie poszkodowanych przed szkodami wyrządzonymi w związku z posiadaniem pojazdu i jako wartość nadrzędna interes ten powinien być chroniony przede wszystkim. Jedną z zalet rozwiązania jest na pewno konieczność zdania tablic rejestracyjnych pojazdu, co będzie stanowić wystarczające zabezpieczenie wobec nieuczciwych posiadaczy chcących ominąć obowiązek ubezpieczenia, ale przy przedłużającym się stanie zagrożenia zdolność urzędów do wydawania decyzji o wycofaniu z ruchu będzie bardzo utrudniona”.

Obawy multiagentów budzi też koncepcja wprowadzenia prolongaty w opłacaniu składek. Organizacja przyznaje, że ocena możliwości oraz skutków wstrzymania procedur windykacyjnych należy do ubezpieczycieli. „(…) obawiamy się jednak powstania zatorów płatniczych także po stronie dystrybutorów ubezpieczeń inkasujących składkę od klientów” – głosi stanowisko SMU.

Stowarzyszenie krytycznie podchodzi też do pomysłu zawieszenia kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. „Tworzenie norm prawa bez sankcji w dłuższej perspektywie spowoduje zwiększenie liczby nieubezpieczonych i może doprowadzić do niewydolności systemu zabezpieczenia poszkodowanych. Wobec tego płynność UFG może być zagrożona, co zmniejszy poziom zabezpieczenia poszkodowanych” – napisano w opinii SMU.

„(…) potrzeba szerszego spojrzenia na całe otoczenie i całość rynku i zdarzeń gospodarczych w nim występujących. Wciąż aktualne bowiem jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania także przedsiębiorców. Warto wykorzystać obecną sytuację jako bodziec do skoordynowanego uproszenia procedur. Warto zauważyć, iż przeniesienie wyłącznie obowiązków na niektórych uczestników rynku może zachwiać ich stabilnością finansową, co może przełożyć się na jeszcze większe zawirowania na rynkach finansowych. Dobrze skonstruowane bodźce prawno-finansowe pozwalają bowiem trwale wzmocnić zjawiska korzystne i pożądane, a także poprzez zagrożenie dolegliwością finansową przekonać do powstrzymania się od działań niekorzystnych” – czytamy dalej.

SMU zadeklarowało swoją gotowość do oceny i współpracy przy wypracowywaniu poszczególnych rozwiązań.

Więcej na temat propozycji Rzecznika Finansowego:

(AM, źródło: SMU)