SN rozstrzygnął w kwestii świadczenia wypłaconego z przedterminowo zakończonej umowy UFK

0
953

Sąd Najwyższy (SN) w Izbie Cywilnej (IC) orzekł, że świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie jest świadczeniem głównym w rozumieniu art. 385[1] § 1 zd. 2 k.c.

Uchwała trzyosobowego składu IC SN z 24 stycznia (sygn. akt: III CZP 51/19) została podjęta w odpowiedzi na zagadnienie prawne skierowane przez Sąd Okręgowy (SO) w Szczecinie. Postanowieniem z dnia 22 maja 2019 r. (sygn. akt: II Ca 138/19) zwrócił się on do Sądu Najwyższego z następującym pytaniem prawnym: „Czy świadczenie wykupu, wypłacone przez ubezpieczyciela konsumentowi na podstawie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w związku z przedterminowym rozwiązaniem tej umowy, jest świadczeniem głównym w rozumieniu art. 385[1] k.c.?”. Warto zwrócić uwagę, że uchwała IC SN uczyniła bezprzedmiotowym identyczne pytanie, jakie skierował do Sądu Najwyższego SO w Szczecinie postanowieniem z dnia 4 grudnia 2019 r. (sygn. akt II Ca 138/19).

(AM, źródło: Sąd Najwyższy)