Unum Życie: Pracownicy chcą od pracodawców ubezpieczeń

0
770

Najczęściej oferowanym przez pracodawcę programem ubezpieczeniowym jest grupowe ubezpieczenie na życie. Im większa firma, tym częściej jest ono proponowane pracownikom. Pracodawcy rozszerzają ochronę ubezpieczeniową o inne ryzyka, a zatrudnieni są takimi produktami zainteresowani – wynika z badania Unum Insight.

Poza grupowym ubezpieczeniem na życie, które jest wiodącą ofertą ochronną u pracodawców, przedsiębiorstwa proponują pracownikom również NNW (19%), polisy zdrowotne (18%) i emerytalne (18%).W firmach, które oferują grupowe ubezpieczenie na życie, najczęściej opłaca je w całości pracownik (46%) lub płatność jest współdzielona z pracodawcą (31%). Firmy największe (powyżej 250 pracowników) częściej oferują to świadczenie nieodpłatnie lub współfinansują składkę (53%).

Spore zainteresowanie pracowników budzą również inne dodatkowe ubezpieczenia. Chęć do skorzystania z nich zadeklarowało około 60% respondentów. Największą popularnością cieszą się NNW (65%), ubezpieczenia na wypadek długotrwałej niezdolności do pracy (64%) oraz na wypadek choroby nowotworowej czy innego poważnego zachorowania (60%).

Pracownicy podczas przystąpienia do ubezpieczenia zwracają szczególną uwagę na wysokość składki (55% wskazań), sumę ubezpieczenia (48%) i zakres ochrony (46%). A także na czytelność warunków ubezpieczenia i szybkość wypłaty świadczeń (po 31%).

Z naszych badań wynika, że 51% pracowników najchętniej poznałoby ofertę świadczeń pracowniczych, pozyskując informację drogą elektroniczną, za pośrednictwem internetu lub intranetu, aplikacji, materiałów przesyłanych pocztą elektroniczną. Widzimy, że nowe rozwiązania technologiczne są niezwykle pomocne, przyspieszają i upraszczają proces przystąpienia do ubezpieczenia. To dobra wiadomość dla tych ubezpieczycieli, którzy idą z duchem czasu, i dla których troska o ekologię jest ważnym aspektem działalności – komentuje Joanna Grudnik, dyrektor Działu Operacji w Ubezpieczeniach Grupowych Unum Życie.

W czasach panującej obecnie gig economy, a także tempa zmian ekonomicznych misja odpowiedzialnych pracodawców wykracza daleko poza generowanie zysków i zapewnianie jedynie miejsc pracy. Dziś ich rolą jest między innymi oferowanie pracownikom poczucia bezpieczeństwa finansowego poprzez stabilność zatrudnienia i wspieranie ich w tworzeniu indywidualnych planów finansowych na przyszłość. Ubezpieczenia na życie czy polisy zapewniające wypłatę świadczeń w razie nieszczęśliwych wypadków lub długotrwałej niezdolności do pracy to doskonała odpowiedź na obecne potrzeby pracownicze – dodaje Michał Płaczkiewicz, dyrektor Działu Personalnego Unum Życie.

O badaniu:

Badanie przeprowadzone w grudniu 2019 r. przez IPSOS na zlecenie Unum Życie, zrealizowane w ramach w ramach badania Omnibus, techniką TAPI na Polakach powyżej 18. roku życia, zatrudnionych na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub samozatrudnionych (N=606).

(AM, źródło: Unum Życie)