SPBUiR: Dwie listopadowe okazje do podniesienia umiejętności

0
390

Do końca listopada odbędą się dwa szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych w ramach cyklu szkoleniowego 2020/2021. Realizowane w trybie online szkolenia są skierowane zarówno do brokerów, jak i do innych pośredników działających w różnych kanałach dystrybucji.

18 listopada odbędzie się szkolenie zatytułowane „Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez podwykonawców oraz wobec podwykonawców”, które poprowadzi prof. dr hab. Małgorzata Serwach. W jego trakcie zostaną omówione następujące zagadnienia: pojęcie oraz status podwykonawcy, podwykonawca w odpowiedzialności deliktowej, odpowiedzialność powierzającego wykonanie czynności, wina w wyborze podwykonawcy, powierzenie wykonania określonej czynności profesjonaliście oraz podwykonawca w odpowiedzialności kontraktowej.

W trakcie szkolenia poruszone zostaną również kwestie odpowiedzialności za osoby, z których pomocą wykonuje się zobowiązanie oraz za osobę, której powierza się wykonanie czynności, a także podwykonawstwa w orzecznictwie sądowym i w wybranych sytuacjach (proces inwestycyjny, zarząd drogami, biura podróży).

Link do rejestracji na szkolenie znajduje się pod adresem:

Z kolei 26 listopada szkolenie poprowadzi prof. dr hab. Marcin Orlicki, zaś jego wystąpienie będzie nosić tytuł „Zakres działań brokera ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach grupowych (działania na rzecz ubezpieczającego, wspomaganie ubezpieczającego w relacjach z ubezpieczonym, działania na rzecz ubezpieczonych)”.

Link do rejestracji na szkolenie znajduje się pod adresem:

Po zakończeniu każdego szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

(AM, źródło: SPBUiR)