SPBUiR: Jak zbudować optymalny program OC dla ochrony gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnego

0
460

11 kwietnia odbędzie się szkolenie „Odpowiedzialność cywilna posiadacza gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenia obowiązkowe: odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz OC z tytułu ruchu pojazdów mechanicznych. Optymalny zakres dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności dla producentów rolnych. Ubezpieczenia upraw: optymalny zakres, kwotowanie składki, ekonomiczne uzasadnienie stosowania, proces likwidacji szkód”. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych poprowadzi dr hab. Krzysztof Łyskawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek zarządu Agro Ubezpieczenia TUW.

Agenda szkolenia:

Blok A: Jak zbudować optymalny program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla ochrony gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnego?

a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników:

  • wartość sumy gwarancyjnej,
  • sposób określenia zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi zakład ubezpieczeń,
  • stosowane wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.

b) Dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

  • uzupełnienie dla obowiązku czy budowanie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy – analiza zakresu działalności,
  • wyłączenie i ograniczenia odpowiedzialności.

c) Budowanie programu ubezpieczenia w przypadku współpracy podmiotów zaangażowanych w produkcję rolniczą.

Blok B: Jakie trudności należy definiować w budowaniu optymalnej ochrony w zakresie ubezpieczenia upraw?

  • ubezpieczenia dotowane a ubezpieczenia komercyjne – czy to nas ogranicza?
  • zakres ubezpieczenia, czyli poszukiwanie odpowiedniej definicji zdarzeń (modyfikacje),
  • ekonomiczne wykorzystanie ubezpieczeń upraw, czyli po co rolnikom taka ochrona?
  • składki ubezpieczeniowe – czy i w jakim zakresie możemy wpływać na kwotacje?
  • proces likwidacji szkód – na polu czy w biurze? Jak być skutecznym w prowadzeniu tego procesu?

Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godz. 11.00, a jego zakończenie na 15.00.

Rejestracja

(AM, źródło: SPBUiR)