21 instytucji z tytułem Odpowiedzialnego i Przyjaznego Pracodawcy

0
650

25 marca odbyła się VIII edycja gali wręczenia nagród specjalnych w programie „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca”. Wyróżnienia odebrało 21 pracodawców, którzy wdrożyli Pracownicze Plany Kapitałowe.

Galę zainaugurowali Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR, oraz Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

– Przekroczymy dziś liczbę 100 nagrodzonych laureatów. Chciałbym ze swojej strony powiedzieć przede wszystkim dziękuję tym z państwa, którzy upowszechniacie na co dzień oszczędzanie w miejscu pracy. Dzięki pracodawcom, którzy traktują Pracownicze Plany Kapitałowe jako rozwiązanie wyzwań kadrowych, ale też możliwość gromadzenia oszczędności przez pracowników, to rozwiązanie, które wspólnie z państwem wdrażamy i upowszechniamy ,ma szeroki wymiar  – powiedział Robert Zapotoczny.

– Zawsze gdy mówię o Pracowniczych Planach Kapitałowych, używam takiego sformułowania i od samego początku uważam, że tak naprawdę cichymi bohaterami PPK są pracodawcy. Pracodawcy, którzy wdrożyli ten system i wspólnie z pracownikami finansują wpłaty do PPK, co jest ogromnie ważne. Udało nam się wspólnie – z instytucjami finansowymi, z Polskim Funduszem Rozwoju, zwłaszcza z pracodawcami – zbudować w Polsce naprawdę solidny system dodatkowego oszczędzania. Wystarczy powiedzieć, że przed Pracowniczymi Planami Kapitałowymi mieliśmy w Polsce około miliona osób, które oszczędzały systemowo na jesień życia, w tej chwili zbliżamy się do 5 milionów. W samym PPK mamy prawie już 3,5 miliona oszczędzających. Dziś aktywa PPK przekroczyły kwotę 24 miliardów złotych – zaznaczył Bartosz Marczuk.

Laureaci

Nagrodę specjalną w programie „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca” przyznano już 114 laureatom. W VIII edycji gali wyróżnienie otrzymały: Alstom Polska Oddział we Wrocławiu, Bank Spółdzielczy w Radymnie, Blum Polska, CAE Flight Services Poland, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Daikin Airconditioning Poland, EDP Energia Polska, F5 Networks Poland, Fuchs Oil Corporation (PL), Jeronimo Martins Polska, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu, Nevion, Pinot, Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych Wschód, Rockwell Automation, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym, Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria, Teekanne Polska, Urząd Gminy Bełchatów oraz Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie.

Motywacja dla pracowników

Laureaci w swoich wystąpieniach opowiadali o początkach wdrażania programu, dziękowali za przyznanie nagrody i podkreślali ważną rolę PPK w systemie benefitów pracowniczych.

– Przede wszystkim postawiliśmy na współpracę z pracownikami, ze związkami zawodowymi, komunikację od samego początku i oczywiście duże wsparcie instytucji finansowej. 80% pracowników przystąpiło do programu – powiedziała przedstawicielka firmy Alstom Group.

Bardzo chciałam podziękować Portalowi PPK za wyróżnienie. Należy się ono wszystkim nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym, którzy przystąpili do programu PPK – powiedziała dyrektorka Hanna Szymańska. To pierwsza szkoła podstawowa, która otrzymała wyróżnienie.

Wielu z nagrodzonych pracodawców nie tylko zaangażowało się w edukację i wdrożenie programu, ale także oferuje maksymalną wpłatę pracodawcy w wysokości 4%, tak jak np. Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Laureatów wyróżnienia wskazują instytucje finansowe prowadzące PPK. Celem zainaugurowanego w 2019 roku programu „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca” jest wyróżnienie przedsiębiorców, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem we wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych w swoich firmach, wykorzystując PPK jako element systemu benefitów pracowniczych i osiągając wysoką partycypację w programie.

(AM, źródło: PFR Portal PPK)