SPBUiR przeszkoli w kwestii wyłączeń w świetle ustawy dystrybucyjnej

0
229

Rozpoczęła się rejestracja na szkolenie „Jeszcze dystrybucja czy już nie? Kilka uwag o wyłączeniach stosowania ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Odpowiedzialność cywilna adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, komorników i notariuszy i jej ubezpieczenie – uwagi na tle orzecznictwa sądowego”, które odbędzie się 25 lutego. Wydarzenie jest organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych w ramach cyklu szkoleniowego 2020/2021.

Realizowane w trybie online szkolenia są skierowane zarówno do brokerów, jak i do innych pośredników działających w różnych kanałach dystrybucji. Najnowsze poprowadzi dr Michał Ziemiak z Katedry Prawa Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz radca prawny przy OIRP w Toruniu. Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godz. 11:00, a jego zakończenie na 15:00.

Podczas pierwszej części szkolenia prowadzący będzie mówił o wyłączeniach stosowania ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Jego wystąpienie dotyczyć będzie dwóch obszarów: wyłączeń podmiotowych z art. 2 ustawy oraz wyłączeń przedmiotowych z art. 6 ustawy.

W drugiej części dr Michał Ziemiak podzieli się z uczestnikami szkolenia swoimi uwagami na temat odpowiedzialności cywilnej adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, komorników i notariuszy oraz przekaże wiedzę o ubezpieczeniach OC na tle orzecznictwa sądowego. W swoim wystąpieniu na przykładzie zawodu radcy prawnego pokaże m.in. różnice pomiędzy odpowiedzialnością cywilną a dyscyplinarną oraz opowie o dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych od sprawcy i jego ubezpieczyciela OC. Przeanalizuje też wybrane orzeczenia sądowe.

Link do rejestracji: https://polbrokers.pl/aktualne-szkolenie/

Po zakończeniu każdego szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

(AM, źródło: SPBUiR)