SPBUiR: Rola brokera w zapewnieniu odporności cyfrowej przedsiębiorstw

0
258

11 października odbędzie się szkolenie online „Odporność cyfrowa przedsiębiorstw – zagrożenia i metody prewencji i zarządzania ryzykiem cyber, rola brokera”. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych poprowadzi prof. Katarzyna Malinowska.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Jak przygotować firmę na cyfrowe zagrożenia: prewencja ryzyka i ograniczanie szkód.
  • „Ubezpieczalność” cybernetyczna przedsiębiorstw.
  • Czy compliance z przepisami prawa równa się odporności cyfrowej przedsiębiorstwa?
  • Zarządzanie cyberryzykiem a ciągłość działania w przedsiębiorstwie.
  • Broker jako współczesny cyberrisk manager: jaka może być rola brokera w zarządzaniu ryzykiem cybernetycznym?

Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godz. 10.00, a jego zakończenie na 15.00.

Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia. Test będzie dostępny w ciągu godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu: do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Certyfikaty będą zaświadczały odbycie 4 godzin szkoleń, które można dopisać do puli szkoleń obowiązkowych dla dystrybutorów ubezpieczeń. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

Rejestracja na szkolenie:

dla niezarejestrowanych na platformie SPBUiR

dla zarejestrowanych

(AM, źródło: SPBUiR)