SPBUiR: Szkolenie o prowadzeniu działalności brokerskiej na rynku zamówień publicznych

0
768

26 stycznia odbędzie się szkolenie online „Kluczowe uwarunkowania prowadzenia działalności brokerskiej na rynku zamówień publicznych – przygotowanie przetargu, konflikt interesów. Gwarancja jako wadium”. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych poprowadzą dr Jarosław Kola i Mikołaj Ciseł z kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Szkolenie będzie podzielone na dwa moduły. Podczas pierwszego, zatytułowanego „Zaangażowanie brokera w przygotowanie postępowania” zostaną omówione następujące zagadnienia:

 1. Na czym polega obowiązek sporządzanie analizy potrzeb i wymagań w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: PZP)?
 2. Jak bezpiecznie prowadzić wstępne konsultacje rynkowe?
 3. Jak zabezpieczyć się przed niezgodnością OWU oferentów z SWZ?
 4. Konflikt interesów w rozumieniu PZP a udział brokerów ubezpieczeniowych w postępowaniu o zamówienie publiczne:
 5. Czym jest konflikt interesów i kiedy występuje?
 6. Czy broker popada w konflikt interesów z ubezpieczycielami?
 7. Jakie funkcje (w rozumieniu PZP) broker może pełnić w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego? Jakie są przesłanki wystąpienia konfliktu interesw?.
 8. Kiedy broker powinien wyłączyć się od z postępowania lub dokonywania w nim określonych czynności?

W module drugim „Gwarancja ubezpieczeniowa jako wadium wnoszone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego” prowadzący odpowiedzą na następujące pytania:

 1. Jaki jest charakter prawny i cel instytucji wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?
 2. Jaka powinna być treść gwarancji ubezpieczeniowej z punktu widzenia wymagań PZP (realność ustanawianego zabezpieczenia)?
 3. W jaki sposób należy złożyć gwarancję ubezpieczeniową zamawiającemu?
 4. Jakie uchybienia w treści gwarancji ubezpieczeniowej skutkują stwierdzeniem braku skuteczności wadium? Na co zwrócić uwagę, a czego nie należy się obawiać?
  1. przykłady uchybień z orzecznictwa KIO,
  1. oczywista omyłka pisarska,
  1. wykładnia oświadczenia woli zawartego w gwarancji.
 5. Pod jakimi warunkami gwarancja ubezpieczeniowa może zabezpieczyć ofertę konsorcjum?
 6. Jak należy ukształtować termin ważności wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej?

Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godz. 11.00, a jego zakończenie na 15.00.

Link do rejestracji:

Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia. Test będzie dostępny w ciągu godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

(AM, źródło: SPBUiR)