SPBUiR zaprasza na dwa szkolenia zakończone certyfikatem

0
945

11 maja odbędzie się szkolenie online zatytułowane „Czynniki ESG wraz z zakresem regulacji. Ryzyko klimatyczne w działalności zakładów ubezpieczeń z perspektywy pośrednika finansowego”. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych poprowadzą Dagmara Wieczorek Bartczak, członek zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, oraz Teresa Grabowska, niezależna ekspertka, właścicielka firmy TG-Doradztwo i Zarządzanie.

Szkolenie jest podzielone na dwa bloki tematyczne. Podczas pierwszego z nich zatytułowanego „Czynniki ESG wraz z zakresem regulacji” zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Geneza, cele i oczekiwane efekty
  • Wymogi dotyczące ujawniania informacji oraz rola taksonomii
  • Wymogi dyrektywy dot. ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy
  • Wymogi rozporządzenia SFDR w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych pośredników finansowych

W drugim bloku pt. „Ryzyko klimatyczne w działalności zakładów ubezpieczeń z perspektywy pośrednika finansowego” poruszone zostaną następujące kwestie:

  • Uwzględnianie ryzyka klimatycznego w działalności zakładu ubezpieczeń
  • Projektowane zmiany w przepisach dot. Wypłacalności II i IDD
  • Standardy zielonych obligacji

Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godz. 11.00, a jego zakończenie na 15.00.

Link do rejestracji:

Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu wydarzenia. Test będzie dostępny w ciągu godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Całość zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu: do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

(AM, źródło: SPBUiR)