SPBUiR zaprasza na szkolenie na temat OWU

0
423

12 grudnia odbędzie się szkolenie online „OWU – redagowanie, odczytywanie, doręczanie, interpretacja”. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych poprowadzi prof. dr hab. Marcin Orlicki z Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

 1. Ogólne warunki ubezpieczenia, inne wzorce umowne, umowa ubezpieczenia – pojęcia używane w ustawach.
 2. Określanie i testowanie stopnia zrozumiałości OWU przy uwzględnieniu cech adresatów danego ubezpieczenia.
 3. Definicje pojęć używanych w OWU – potrzeba ich stosowania w odniesieniu do pojęć używanych w języku potocznym, fachowym (technicznym) i prawnym.
 4. Możliwość nadawania pojęciom nowych znaczeń (odmiennych od używanych w języku potocznym, fachowym i prawnym).
 5. Obowiązkowe elementy ogólnych warunków ubezpieczenia (art.16).
 6. Procedura zawierania umowy opisana w OWU – znaczenie prawne.
 7. Procedura przystępowania do ubezpieczenia w ubezpieczeniach na cudzy rachunek.
 8. Procedura określania wysokości szkody i odszkodowania opisana w OWU.
 9. Procedura reklamacyjna (skargowa) w OWU.
 10. Procedura zmiany umowy ubezpieczenia a OWU.
 11. OWU a indywidualna umowa ubezpieczenia – na ile poprzez sformułowania OWU można ograniczyć możliwość zawierania niechcianych przez ubezpieczyciela umów ubezpieczenia?
 12. Prawne możliwości określania w OWU kolejności i zakresu zaspakajania przez poszkodowanych roszczeń odszkodowawczych wobec ubezpieczyciela w sytuacji podwójnego (wielokrotnego) ubezpieczenia lub istnienia innych metod kompensowania szkody.
 13. Misseling a sposób sformułowania OWU.
 14. Skorowidz ogólnych warunków ubezpieczenia (art.17) – zasady sporządzania.
 15. Doręczanie OWU ubezpieczającym.
 16. Doręczania OWU ubezpieczonym.
 17. Doręczanie skorowidza „osobom zainteresowanym” – procedury informacyjne stosowane w ubezpieczeniach grupowych w odniesieniu do osób ubezpieczonych.
 18. Zasady publikowania OWU na stronie internetowej ubezpieczyciela.
 19. OWU a system zarządzania produktem ubezpieczeniowym – procedura badania tekstu OWU na obecność w nim klauzul abuzywnych i nieuczciwych praktyk rynkowych.
 20. Nadużycie zaufania konsumenta w OWU.
 21. Nieuczciwe cytowanie przepisów ustaw.
 22. Postanowienia wprowadzające w błąd.
 23. Klauzule zaskakujące.
 24. Pomijanie istotnych informacji niezbędnych dla ubezpieczającego.
 25. Manipulacja zakresem ochrony.
 26. Użycie slangu ubezpieczeniowego.
 27. OWU a materiały reklamowe, informacyjne i karta produktu.
 28. Dopuszczalna objętość OWU.
 29. Postanowienia OWU a techniki sprzedaży stosowane przez pośredników ubezpieczeniowych.
 30. Tworzenie OWU w drodze outsourcingu.

Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godz. 11.00, a jego zakończenie na 15.00.

Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia. Test będzie dostępny w ciągu godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu: do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

Rejestracja na szkolenie:

Dla osób bez konta na nowej platformie

Dla posiadających konto na nowej platformie

(AM, źródło: SPBUiR)