SPBUiR zaprasza na szkolenie na temat wyłączeń odpowiedzialności w ubezpieczeniach majątkowych

0
575

4 października odbędzie się szkolenie online „Wyłączenia odpowiedzialności w umowach ubezpieczeń majątkowych – ustalanie, interpretacja, znaczenie dla dystrybutora”. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych poprowadzi prof. dr hab. Marcin Orlicki z Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

 1. Ochrona ubezpieczeniowa – pojęcie, zakres, ograniczenia, wyłączenia.
 2. Ustawowe wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 3. Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej wynikające z definicji przyjętych w OWU/umowie.
 4. Umowne określenie zakresu ubezpieczenia (ryzyka nazwane).
 5. Umowne określenie zakresu ubezpieczenia (all risks).
 6. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela a sankcje gospodarcze (w kontekście wojny na Ukrainie).
 7. Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej wynikające z cech ubezpieczającego/ubezpieczonego (wyłączenia statusowe).
 8. Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej wynikające z cech przedmiotu ubezpieczenia (wyłączenia statyczne).
 9. Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej dotyczące sposobu zachowania się ubezpieczającego/ubezpieczonego (wyłączenia dynamiczne – behawioralne).
 10. Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej wynikające z przewidzianych w OWU/umowie powinności ubezpieczeniowych.
 11. Prexisting conditions.
 12. Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej dotyczące szczególnych okoliczności wypadku ubezpieczeniowego.
 13. Wyłączenia terytorialne.
 14. Wyłączenia wojenne.
 15. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności wynikające z faktu niezapłacenia lub opóźnienia w płatności składki ubezpieczeniowej.
 16. Jednoznaczne sformułowanie postanowień służących wyłączeniu odpowiedzialności.
 17. Zrozumiałe sformułowanie postanowień służących wyłączeniu odpowiedzialności.
 18. Interpretacja postanowień służących wyłączeniu odpowiedzialności.
 19. Wyłączenia odpowiedzialności a problem dyskryminacji.
 20. Wyłączenia odpowiedzialności a ustalenie docelowej grupy klientów przez twórcę produktu ubezpieczeniowego.
 21. Wyłączenia odpowiedzialności w kontekście analizy potrzeb i wymagań klienta (wyłączenie ochrony, która jest klientowi potrzebna lub której wymaga).
 22. Wyłączenia odpowiedzialności w treści ustandaryzowanej informacji o produkcie ubezpieczeniowym.
 23. Wyłączenia odpowiedzialności w treści skorowidza ogólnych warunków ubezpieczenia.

Zarejestrować się na szkolenie można tutaj.

Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godz. 11.00, a jego zakończenie na 15.00.

Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia. Test będzie dostępny w ciągu godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu: do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

(AM, źródło: SPBUiR)