SPBUiR zaprasza na szkolenie o gwarancjach ubezpieczeniowych w kontekście zmian w prawie zamówień publicznych

0
577

10 stycznia odbędzie się szkolenie „Zmiany w Prawie Zamówień Publicznych. Gwarancja ubezpieczeniowa – aktualne trendy w orzecznictwie”. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych poprowadzi dr Jarosław Kola, prawnik w kancelarii WKB.

Agenda

MODUŁ I: Zaangażowanie brokera w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nowe możliwości i ograniczenia

 • Zaangażowanie brokera w sporządzanie analizy potrzeb i wymagań w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 • Jak bezpiecznie prowadzić wstępne konsultacje rynkowe?
 • Konflikt interesów w rozumieniu PZP a udział brokerów ubezpieczeniowych w postępowaniu o zamówienie publiczne.
 • Zamówienia finansowane ze środków unijnych w perspektywie 2021–2027.
 • Certyfikacja wykonawców – planowane nowe rozwiązania w systemie zamówień publicznych.

MODUŁ II: Rażąco niska cena i omyłki w ofercie

 • Zasady badania i oceny ofert w świetle najnowszego orzecznictwa.
 • Kiedy można, a kiedy należy wezwać wykonawcę do udzielenia wyjaśnień odnośnie do treści oferty?
 • Kiedy oferowana cena jest rażąco niska?
 • Jakie omyłki w ofercie mogą podlegać poprawieniu?

MODUŁ III: Gwarancja ubezpieczeniowa jako wadium wnoszone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • Jaki jest charakter prawny i cel instytucji wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?
 • Jaka powinna być treść gwarancji ubezpieczeniowej z punktu widzenia wymagań PZP (realność ustanawianego zabezpieczenia)?
 • W jaki sposób należy złożyć gwarancję ubezpieczeniową zamawiającemu?
 • Jakie uchybienia w treści gwarancji ubezpieczeniowej skutkują stwierdzeniem braku skuteczności wadium? Na co zwrócić uwagę, a czego nie należy się obawiać?
 • Jak należy ukształtować termin ważności wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej?

MODUŁ IV: Umowa ubezpieczenia w systemie zamówień publicznych

 • Pod jakimi warunkami dopuszczalne są rozwiązanie (wypowiedzenie, odstąpienie) oraz zmiana umowy ubezpieczenia zawartej w reżimie PZP?
 • Czy nowe przepisy o waloryzacji wpływają na rynek ubezpieczeń?
 • Gwarancja zapłaty a inwestycje realizowane przez Skarb Państwa (nowe regulacje).

Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godz. 11.00, a jego zakończenie na 15.00.

Rejestracja na szkolenie:

Dla osób bez konta na platformie szkoleniowej

Dla zarejestrowanych

(AM, źródło: SPBUiR)