SPBUiR zaprasza na szkolenie o interpretacji prawa cywilnego i ubezpieczeniowego

0
255

19 października odbędzie się szkolenie online „Zasady interpretacji przepisów prawa cywilnego i ubezpieczeniowego dla brokerów (oparte na przykładach)”. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych poprowadzi prof. dr hab. Marcin Orlicki.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące kwestie:

 1. Potrzeba interpretacji przepisów prawa.
 2. Kompetencja do dokonywania interpretacji przepisów: broker, ubezpieczyciel, sąd, KNF?
 3. Pisma KNF – kwestia mocy wiążącej zawartych w nim interpretacji prawa ubezpieczeniowego.
 4. Przepis prawny a norma prawna.
 5. Przepisy „jasne” językowo – potrzeba ich interpretacji.
 6. Przepisy, których znaczenie wzbudza wątpliwości.
 7. Zasady wykładni językowej.
 8. Zasady wykładni systemowej.
 9. Zasady wykładni funkcjonalnej.
 10. Sposoby dokonywania przepisów, które pozostają w sprzeczności względem siebie.
 11. Rozróżnienie na prawo ubezpieczeniowe prywatne a prawo ubezpieczeniowe publiczne i skutki tego rozróżnienia w odniesieniu do zasad interpretacji przepisów.
 12. Prawo polskie a prawo obce.
 13. Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej.

Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godz. 11.00, a jego zakończenie na 15.00.

Link do rejestracji:

Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia. Test będzie dostępny w ciągu godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

Szkolenie jest skierowane do pośredników ubezpieczeniowych, w szczególności brokerów ubezpieczeniowych, kandydatów na pośredników ubezpieczeniowych oraz osób pracujących w instytucjach rynku ubezpieczeniowego i instytucjach okołorynkowych.

(AM, źródło: SPBUiR)