Signius umożliwia zakup podpisów kwalifikowanych dla innych podpisujących

0
140

Dzięki nowej funkcji osoba zlecająca dokumenty do podpisu przez platformę Signius Professional może teraz zapłacić za podpisy kwalifikowane swoich podpisujących. Zlecający wybiera osobę, której kupuje dostęp do podpisów kwalifikowanych, a w kolejnym kroku wybiera pakiet np. pięciu podpisów. Nowa funkcja usprawnia wiele procesów w firmie.

– Szybsze podpisanie umów przekłada się np. na zwiększenie i przyspieszenie konwersji sprzedaży. Ale to nie wszystko. Możliwość opłacenia złożenia podpisu kwalifikowanego przez drugą stronę jest niezwykle przydatna, a czasem niezbędna, w przypadku zawierania umów z klientem lub nowym pracownikiem – mówi Jack Piekarski, CEO Signius.

Wybranie nowej opcji na platformie Signius Professional przez osobę zlecającą złożenie podpisu kwalifikowanego sprawi, że osoba zaproszona do podpisu nie poniesie żadnych kosztów. W pakiecie zawarte jest także potwierdzenie tożsamości podpisującego, które odbywa się poprzez wideoweryfikację. Ten krok jest podstawą do wydania certyfikatu, który umożliwia natychmiastowe złożenie podpisu kwalifikowanego.

Oprócz szybszego zawierania transakcji i umów, a także skrócenia procesu formalnego do minimum, rozwiązanie ogranicza konieczność druku i fizycznego wysyłania dokumentów oraz zapewnia dużą wygodę dla użytkowników. Nie trzeba też instalować żadnej aplikacji, a cała czynność podpisywania odbywa się w trakcie jednego procesu na jednej platformie – Signius Professional. 

Szybki rozwój skłonił firmę do wprowadzenia nowych wersji językowych oraz rozbudowy zespołu. W ostatnich tygodniach na platformie wprowadzono dwa nowe języki (rosyjski i ukraiński), w których można dokonać wideoweryfikacji. Tym samym tożsamość można potwierdzać już w pięciu językach. Z interfejsu samej platformy można korzystać w językach polskim, niemieckim i angielskim.

(AM, źródło: Signius)