SPBUIR zaprasza na szkolenie o ubezpieczeniach pojazdów w leasingu

0
649

26 stycznia odbędzie się szkolenie online „Problemy ubezpieczeniowe związane z leasingiem pojazdów. Hulajnogi (zwykłe i elektryczne), urządzenia transportu osobistego, drony, wózki widłowe, pojazdy wielofunkcyjne – odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie”. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych poprowadzi prof. dr hab. Marcin Orlicki z Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

 1. Leasing pojazdów – pojęcie prawne.
 2. Odmiany leasingu.
 3. Prawa i obowiązki leasingodawcy (finansującego).
 4. Prawa i obowiązki leasingobiorcy (korzystającego).
 5. Posiadanie pojazdu – samoistne i zależne w kontekście leasingu pojazdów.
 6. Leasing a dystrybucja ubezpieczeń.
 7. Leasing a analiza potrzeb i wymagań klienta.
 8. Czy leasing jest odrębnym kanałem dystrybucji?
 9. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w kontekście pojazdów leasingowanych.
 10. Podmiot obciążony obowiązkiem ubezpieczenia w kontekście ubezpieczenia OC ppm.
 11. Kwestie dotyczące realizacji obowiązku ubezpieczenia po wykupie pojazdu przez korzystającego.
 12. Ubezpieczenie AC pojazdu oddanego w leasing.
 13. Ubezpieczenie assistance.
 14. Wypłata odszkodowania za szkodę w pojeździe z ubezpieczenia OC sprawcy szkody (w szczególności w kontekście uwzględniania w zakresie odszkodowania podatku VAT).
 15. Odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu wypłacane z ubezpieczenia OC ppm. – w kontekście leasingu pojazdów.
 16. Odszkodowanie obejmujące koszt najmu pojazdu zastępczego – w kontekście leasingu pojazdów.
 17. Wypłata odszkodowania za szkodę w pojeździe z ubezpieczenia AC.
 18. Zakres pojęcia „mechaniczny środek komunikacji poruszany za pomocą sił przyrody” (art. 436 KC).
 19. Zakres odpowiedzialności za ruch przedsiębiorstwa (art. 435 KC).
 20. Odpowiedzialność na zasadzie winy czy na zasadzie ryzyka?
 21. „Mechaniczny środek komunikacji” a „pojazd mechaniczny”.
 22. Hulajnogi i inne urządzenia transportu osobistego – pojęcie i rodzaje.
 23. Odpowiedzialność cywilna za szkodę wynikłą z ruchu hulajnogi i innych UTO (zderzenie hulajnogi z pieszym, zderzenie hulajnogi z samochodem, zderzenie hulajnogi z hulajnogą).
 24. Hulajnoga a obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
 25. Hulajnoga a ubezpieczenie OC w życiu prywatnym sprawcy wypadku.
 26. Niepełnoletni użytkownik hulajnogi jako sprawca wypadku.
 27. Dron – regulacja prawna użycia i zasady odpowiedzialności za szkody nim spowodowane.
 28. Ubezpieczenie OC za szkody wynikające z użycia dronu.
 29. Niepełnoletni użytkownik dronu jako sprawca wypadku.
 30. Wózki widłowe – zasady użycia i odpowiedzialności cywilnej.
 31. Wózki widłowe – kontrowersje dotyczące sposobu pokrywania odpowiedzialności ubezpieczeniem OC.
 32. Pojazdy wielofunkcyjne – zasady odpowiedzialności cywilnej.
 33. Orzecznictwo TSUE dotyczące odpowiedzialności ubezpieczeniowej za szkody wynikające z ruchu i z użycia pojazdów wielofunkcyjnych.
 34. Orzecznictwo SN dotyczące odpowiedzialności ubezpieczeniowej za szkody wynikające z ruchu i z użycia pojazdów wielofunkcyjnych.

 Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godz. 11.00, a jego zakończenie na 15.00.

Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia. Test będzie dostępny w ciągu godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu: do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

Rejestracja na szkolenie:

dla osób, które nie są zarejestrowane na nowej platformie szkoleniowej Stowarzyszenia:

dla zarejestrowanych na nowej platformie szkoleniowej Stowarzyszenia:

(AM, źródło: SPBUiR)