SPBUiR zaprasza na szkolenie poświęcone zasadom dotyczącym roszczeń, odszkodowań oraz zadośćuczynień

0
271

26 kwietnia odbędzie się szkolenie online zatytułowane „Roszczenia odszkodowawcze bezpośrednio poszkodowanych – zasady ustalania, wysokość, orzecznictwo sądowe, nowe tendencje i możliwości. Zadośćuczynienie jako naprawienie szkody niemajątkowej”. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych poprowadzi prof. dr hab. Małgorzata Serwach z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Roszczenie o zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji – kiedy można dochodzić ich zwrotu i w jakiej wysokości ?
  2. Koszty leczenia prywatnego w Polsce oraz poza granicami kraju.
  3. Zwrot kosztów zakupu mieszkania, samochodu dostosowanego do potrzeb inwalidy; koszty opieki sprawowanej przez osoby trzecie oraz inne koszty objęte odszkodowaniem.
  4. Renta odszkodowawcza – utrata zdolności do pracy zarobkowej, zwiększone potrzeby, zmniejszone widoki powodzenia na przyszłość w orzecznictwie sądowym.
  5. Jak wyliczyć odpowiednie świadczenie pieniężne dla pracownika, osoby na tzw. samozatrudnieniu, wolnych zawodów, podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą?
  6. Zadośćuczynienie pieniężne – najnowsze tendencje, orzecznictwo sądowe, kierunki zmian.
  7. Zasady określenia wysokości zadośćuczynienia pieniężnego w orzecznictwie sądowym.
  8. Zadośćuczynienie w przypadku naruszenia dóbr osobistych.
  9. Zadośćuczynienie w razie naruszenia praw pacjenta.
  10. Zbieg podstaw zadośćuczynienia z art. 448 k.c. oraz z innych podstaw prawnych – zagadnienia wybrane.

Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godz. 11.00, a jego zakończenie na 15.00.

Link do rejestracji:

Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia. Test będzie dostępny w ciągu godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu: do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

(AM, źródło: SPBUiR)