Wyższe kwoty refundacji w polisach TU Zdrowie

0
344

TU Zdrowie podnosi kwoty refundacji świadczeń medycznych wykonanych poza siecią placówek współpracujących. Dzięki tej zmianie ubezpieczeni w towarzystwie w mniejszym stopniu odczują inflację i podwyżki na rynku usług zdrowotnych. Będą mogli bowiem skorzystać ze znacznie wyższych limitów refundacji za konsultacje, badania diagnostyczne czy wizyty u stomatologa w dowolnej placówce medycznej w całym kraju.

– Wzrosty cen, które dotykają wielu obszarów gospodarki, nie ominęły także rynku usług medycznych. Reagując na tę sytuację, uaktualniliśmy polisę Zdrowie oraz polisę TeleRefundacyjną, podnosząc górną granicę odpowiedzialności (GGO), czyli gwarantowaną maksymalną kwotę refundacji za konsultację lekarza, np. laryngologa, nawet do 240 zł. Oznacza to stuprocentową refundację kosztów w zdecydowanej większości placówek medycznych w Polsce i otwiera możliwość swobodnego korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej w najbliższym otoczeniu ubezpieczonego – mówi Teresa Domańska, dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TU Zdrowie.

Podniesienie GGO dotyczy nie tylko konsultacji lekarskich, ale także innych usług znajdujących się w zakresie ubezpieczenia, tj. badań diagnostycznych, w tym badań laboratoryjnych, czynnościowych, endoskopowych i obrazowych, takich jak RTG, USG, tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny, a także opcji dodatkowych – profilaktyki, rehabilitacji czy stomatologii.

Dotychczas w wariancie podstawowym, przy sumie ubezpieczenia 100 tys. zł (GGO 1.0), konsultacja laryngologa refundowana była do kwoty 80 zł (GGO 1.0) lub 160 zł (GGO 2.0). W nowym wariancie kwota refundacji została podwyższona do 200 zł (GGO 2.5), a nawet do 240 zł (GGO 3.0).

– Ubezpieczenie zdrowotne w TU Zdrowie otwiera pacjentom w mniejszych miejscowościach dostęp do wszystkich komercyjnych gabinetów lekarskich. To ubezpieczony decyduje, jakiego lekarza wybierze i jaką kwotę jest w stanie wydać na wizytę. Przy zwiększonych kwotach refundacji może się okazać, że ubezpieczenie pokryje koszt świadczenia nawet w stu procentach. Co ważne, ubezpieczony może skorzystać z refundacji bez konieczności wcześniejszego informowania TU Zdrowie o takim zamiarze. Wystarczy, że wypełni elektroniczny wniosek w panelu ubezpieczonego lub aplikacji mobilnej i dołączy skan albo zdjęcie rachunku. TU Zdrowie błyskawicznie rozpatrzy taki wniosek i dokona wypłaty należnego świadczenia na konto ubezpieczonego. Obecnie średni czas refundacji i zwrotu kosztów przez TU Zdrowie wynosi do 6 dni roboczych – mówi Dariusz Grądziel, dyrektor Sprzedaży TU Zdrowie.

Zmiany dotyczą zarówno polisy Zdrowie, jak i polisy Telerefundacyjnej dla klienta grupowego, dla grup liczących minimum 30 pracowników. Modyfikacja ma szczególne znaczenie w polisie Telerefundacyjnej, w której realizacja usług odbywa się dwutorowo – poprzez telekonsultacje (e-konsultacje lekarzy specjalistów) oraz jako refundacja poniesionych kosztów usługi medycznej, zgodnie z kwotą wskazaną w katalogu świadczeń medycznych. Wyższa kwota refundacji oznacza niższy udział ubezpieczonego w kosztach zrealizowanych świadczeń.

(AM, źródło: TU Zdrowie)