SPBUiR zaprasza na szkolenie z odpowiedzialności i ubezpieczeń kadry zarządzającej

0
489

23 marca odbędzie się szkolenie online „Odpowiedzialność i ubezpieczenie kadry zarządzającej. Warsztat pracy brokera: survey, slip, rekomendacja, analiza potrzeb”. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych poprowadzi prof. dr hab. Katarzyna Malinowska.

Szkolenie będzie składać się z dwóch części. Podczas pierwszej z nich zatytułowanej „Odpowiedzialność i ubezpieczenie kadry zarządzającej” omówione następujące zagadnienia:

1. Kto jest kadrą zarządzającą?

2. Trendy w roszczeniach przeciwko kadrze zarządzającej.

3. Wobec kogo kadra zarządzająca ponosi odpowiedzialność?

4. Członek zarządu jako pracownik.

5. Profesjonalizm, należyta staranność – czyli przesłanki odpowiedzialności.

6. Odpowiedzialność za zobowiązania prywatne i publiczno-prawne.

7. Odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych.

8. Jak zarządzać ryzykiem kadry zarządzającej?

9. Zakres i przedmiot ubezpieczenia OC D&O.

10. Standardowe klauzule i rozszerzenia.

11. Świadczenia z ubezpieczenia D&O.

Część druga pod tytułem „Warsztat pracy brokera” będzie poświęcona następującym tematom:

1. Survey

2. Slip

3. Rekomendacja

4. Analiza potrzeb klienta

Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godz. 11.00, a jego zakończenie na 15.00.

Link do rejestracji:

Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia. Test będzie dostępny w ciągu godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu: do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

(AM, źródło: SPBUiR)