SPBUiR zaprasza na szkolenie z wprowadzania ESG do działalności brokera

0
275

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych udostępniło na swojej platformie kompleksowe szkolenie zatytułowane „Jak w praktyce wprowadzić ESG do działalności brokera ubezpieczeniowego i efektywnie raportować?”.

Szkolenie obejmuje cztery bloki tematyczne (14 godzin). W jego ramach sześciu wykładowców: dr Adam H. Pustelnik, prezes zarządu PGE Asekuracja, brokera wewnętrznego Grupy Kapitałowej PGE, dr Dagmara Wieczorek-Bartczak, członkini zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Joanna Gorczyca, dyrektorka Biura Zrównoważonego Rozwoju PZU, dr  Marcin Kawiński, kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. Mariusz Maciejczak, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, i Teresa Grabowska, właścicielka firmy TG-Doradztwo i Zarządzanie, omówi najważniejsze zagadnienia wprowadzone dyrektywami UE i krajowymi przepisami, związane ze zrównoważonym rozwojem, rodzajami ryzyk w łańcuchu dostaw, raportowaniem wskaźników ESG oraz nowymi obowiązkami brokerów ubezpieczeniowych.

Programy poszczególnych bloków tematycznych:

  1. Cele, podstawy i standardy zrównoważonego rozwoju: definicje, terminologia, wskaźniki, strategia.
  2. Praktyczne aspekty wdrażania procesów ESG i zarządzania ryzykiem. Ryzyko greenwashingu.
  3. Jak ESG wpływa na ubezpieczenia i jak ubezpieczenia wpisują się w ESG?
  4. Raportowanie niefinansowe. Rola brokera w łańcuchu dostaw. Rodzaj i zakres informacji wymaganych przez zakłady ubezpieczeń od partnerów biznesowych.

Szkolenie jest bezpłatne dla członków SPBUiR.

Szczegóły i rejestracja TUTAJ.

(AM, źródło: SPBUiR)