SPBUiR zaprasza na szkolenie z zasad prawnych umowy ubezpieczenia

0
362

14 czerwca odbędzie się szkolenie online „Umowa ubezpieczenia – najważniejsze zasady prawne. Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm”. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych poprowadzi prof. dr hab. Marcin Orlicki z Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

 1. Natura prawna i gospodarcza umowy ubezpieczenia jako podstawowa granica kreatywności stron.
 2. Przepisy kodeksu cywilnego o charakterze bezwzględnie obowiązującym.
 3. Przepisy kodeksu cywilnego o charakterze względnie obowiązującym.
 4. Przepisy kodeksu cywilnego o charakterze semiimperatywnym.
 5. Charakter prawny przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
 6. Charakter prawny przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych.
 7. Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek i ubezpieczenia grupowego.
 8. Zawieranie umowy ubezpieczenia.
 9. Rozpoczęcie i zakończenie okresu ubezpieczenia.
 10. Ogólne warunki ubezpieczenia.
 11. Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 12. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 13. Obowiązki i powinności ubezpieczającego i ubezpieczonego.
 14. Wina w umowie ubezpieczenia.
 15. Klauzula reprezentantów.
 16. Sposoby interpretacji postanowień umowy ubezpieczenia lub ogólnych warunków ubezpieczenia.
 17. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniu OC ppm.
 18. Odpowiedzialność za szkody wynikające z wykorzystywania pojazdu w funkcji innej niż transportowa w świetle dotychczasowych i najnowszych orzeczeń (orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 28 listopada 2017  i Sądu Najwyższego z 2022).
 19. Szkody wynikające z ruchu pojazdów wolnobieżnych i specjalnych.
 20. Odpowiedzialność z ubezpieczenia OC ppm a odpowiedzialność z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników.
 21. Ubezpieczenie OC ppm krótkoterminowe.
 22. Szkody spowodowane przez pasażera w czasie postoju pojazdu.
 23. Koszty uprzątnięcia pasa drogi po wypadku komunikacyjnym.
 24. Finansowanie czynszu najmu pojazdu zastępczego.
 25. Kontrowersje dotyczące zadośćuczynienia dla członków rodziny osoby poszkodowanej.
 26. Odszkodowanie z ubezpieczenia OC ppm dla korzystającego (leasingobiorcy) w związku z poniesieniem przez niego wydatków na naprawę uszkodzonego pojazdu będącego przedmiotem leasingu.
 27. Bezpośrednia likwidacja szkód.
 28. Sposób ustalania sum gwarancyjnych w prawie krajowym przy ich podwyższaniu wskutek zmiany dyrektywy.
 29. Zakres pojęcia „mechaniczny środek komunikacji poruszany za pomocą sił przyrody” (art. 436 k.c.).
 30. Wózki widłowe – zasady użycia i odpowiedzialności cywilnej.
 31. Wózki widłowe – kontrowersje dotyczące sposobu pokrywania odpowiedzialności ubezpieczeniem OC.
 32. Pojazdy wielofunkcyjne – zasady odpowiedzialności cywilnej.
 33. Orzecznictwo TSUE dotyczące odpowiedzialności ubezpieczeniowej za szkody wynikające z ruchu i z użycia pojazdów wielofunkcyjnych.
 34. Orzecznictwo SN dotyczące odpowiedzialności ubezpieczeniowej za szkody wynikające z ruchu i z użycia pojazdów wielofunkcyjnych.

Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godz. 11.00, a jego zakończenie na 15.00.

Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia. Test będzie dostępny w ciągu godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu: do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

Rejestracja na szkolenie:

dla osób, które nie są zarejestrowane na nowej platformie szkoleniowej Stowarzyszenia

dla zarejestrowanych na nowej platformie szkoleniowej Stowarzyszenia

(AM, źródło: SPBUiR)