SPBUiR zaprasza na szkolenie z zawierania umów na odległość

0
261

Rozpoczęła się rejestracja na szkolenie „Zawieranie umów ubezpieczenia na odległość – zagadnienia prawne i praktyczne (moment zawarcia umowy, prawo odstąpienia, analiza potrzeb klienta, forma zawarcia umowy, doręczenie OWU) – Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody”, które odbędzie się 10 marca. Wydarzenie jest organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych w ramach cyklu szkoleniowego 2020/2021.

Realizowane w trybie online szkolenia są skierowane zarówno do brokerów, jak i do innych pośredników działających w różnych kanałach dystrybucji. Najnowsze poprowadzi Anna Dąbrowska, główny specjalista w Biurze Rzecznika Finansowego, legislator, uczestnik prac dotyczących regulacji z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i prawa konsumenckiego. Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godz. 11:00, a jego zakończenie na 15:00.
Podczas pierwszej części szkolenia prowadząca opowie o zagadnieniach prawnych oraz praktycznych z zakresu zawierania umów ubezpieczenia na odległość. W trakcie wystąpienia omówione zostaną następujące kwestie:


• złożenie oświadczenia woli bez oświadczenia obecności stron,
• formy czynności prawnej,
• pojęcie trwałego nośnika,
• oferta składana na odległość,
• szczególne regulacje dotyczące konsumenta,
• prawo i terminy odstąpienia od umowy,
• analiza potrzeb klienta,
• doręczenie OWU,
• reklamacje.

W drugiej części Anna Dąbrowska będzie mówić o przyczynieniu się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody. Ekspertka omówi te kwestie w ujęciu ogólnym. Przedstawi też koncepcje przyczynienia oraz przesłanki podlegające badaniu przy ustalaniu przyczynienia powstania lub zwiększenia szkody. Anna Dąbrowska poruszy również temat kryteriów zmniejszenia odszkodowania oraz orzecznictwa w tym obszarze.
Link do rejestracji: https://polbrokers.pl/szkolenie-rejestracja/?CourseID=125
Po zakończeniu każdego szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

będzie dostępny w czasie godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.
Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

(AM, źródło: SPBUiR)