Spojrzenie na ryzyko branży spożywczej

0
1140

W Warcie odbyła się kolejna edycja wydarzenia „Spojrzenie na ryzyko z 45. piętra”. Tym razem eksperci skupili się na kwestiach techniczno-ubezpieczeniowych dotyczących szeroko rozumianego rynku spożywczego.

Całodniowe spotkanie w ramach „Spojrzenia na ryzyko z 45. piętra” ponownie cieszyło się dużym zainteresowaniem. W siedzibie Warty spotkali się przedstawiciele brokerów, klientów, Warty oraz zewnętrzni eksperci.

W trakcie wydarzenia podjęto wiele ciekawych tematów, które związane były z prowadzeniem przedsiębiorstwa w branży spożywczej. Między innymi omówiono standardy zabezpieczeń dla produkcji i magazynowania, inertyzacji w magazynach spożywczych czy kwestie dotyczące skażenia produktu i zabezpieczenia w ramach ubezpieczenia CPI.

Ideą cyklu konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy klientami, brokerami i Wartą, koncentrując się na branżach o podwyższonym ryzyku. Wierzymy, że tego typu spotkania i dyskusje wzmacniają wzajemne zrozumienie ryzyka poszczególnych branż, minimalnych wymogów zabezpieczeń definiowanych przez Wartę, przebiegu procesu underwritingowego oraz wykorzystania nowych technologii.

Myślę, że dyskusja o minimalnych standardach zabezpieczeń jest szczególnie wartościowa. Pokazuje bowiem klientom i brokerom, że nie są to abstrakcyjne wymogi, ale bardzo przemyślane kwestie, wynikające z rzeczywistych doświadczeń szkodowych, przepisów prawa czy praktycznej wiedzy inżynieryjnej.

Warto jeszcze podkreślić, że w kontekście nowych technologii koncentrujemy się zawsze na rozwiązaniach specyficznych dla branży, której poświęcona jest konferencja. Ten ostatni aspekt ma bardzo praktyczne znaczenie, gdyż często wpływa na plany inwestycyjne klientów – komentuje Paweł Pawlik, dyrektor Departamentu Produktów i Taryfikacji Klientów Korporacyjnych.  

Podczas naszego ostatniego spotkania omawialiśmy kwestie związane ze standardem zabezpieczeń dla produkcji i magazynowania w branży spożywczej. Szczególną uwagę zwracaliśmy na temat minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa, w szczególności związanych z produkcją wyrobów z mięsa.

Podjęliśmy także temat inertyzacji, czyli systemu redukcji tlenu, który szczególnie w tej branży sprawdza się jako najlepszy sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego. Obniżenie stężenia tlenu w przestrzeni magazynu do 14,25% eliminuje możliwość zainicjowania procesu spalania. Przewagą tego systemu w stosunku do innych jest również możliwość jego zainstalowania w mroźniach czy chłodniach, gdzie systemy tryskaczowe zazwyczaj nie mogą być zastosowane – dodaje Bogdan Gradecki, dyrektor operacyjny, odpowiedzialny za Biuro Oceny Ryzyka Technicznego.