Spółki akcyjne rosną wolniej niż TUW-y

0
624

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że spółki akcyjne nadal są dominującą formą działalności zakładów ubezpieczeń (ZU) na polskim rynku. Ich sprzedaż rośnie jednak w dwukrotnie niższym tempie niż w przypadku ZU w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW).

Z opracowania KNF zatytułowanego „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 3/2019” wynika, że przez 9 miesięcy 2019 roku zakłady w formie spółek akcyjnych zebrały w sumie o 1,42% składek brutto więcej niż przed rokiem. Ich wynik sprzedażowy stanowił 96,51% osiągnięcia całego sektora krajowych ZU na koniec września ub. roku, czyli 46 982,71 mln zł. Warto zwrócić uwagę, że po 3 kwartałach 2018 r. było to 96,56% (46 301,63 mln zł).

Na dzień 30 września 2019 r. działalność w formie spółek akcyjnych prowadziło 24 spośród 26 krajowych zakładów ubezpieczeń na życie. Przez 9 miesięcy tego roku zebrały one 16 381,85 mln zł – o 10,31% mniej niż na koniec września 2017 r. (18 265,57 mln zł). Ich przypis za 3 kwartały tego roku stanowił 99,83% wyniku sprzedażowego działu I wynoszącego 16 409,02 mln zł (99,85% przed rokiem). Spółkami akcyjnymi było też 25 spośród 34 krajowych zakładów ubezpieczeń działu II. W analizowanym okresie zebrały one 29 109,21 mln zł składek (28 048,38 mln zł rok wcześniej, +3,78% r/r), co odpowiadało 94,45% wartości rynku non-life na koniec września, wynoszącej 31 084,23 mln zł (94,42% przed rokiem).

Ubezpieczyciele w formie spółek akcyjnych wypłacili przez 3 kwartały 2019 r. łącznie 29 888,83 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto. Był to rezultat o 1,2% niższy od odnotowanego w analogicznym okresie 2018 r. (30 245,33 mln zł). Wynik techniczny spadł z 4711,68 mln zł na koniec września ub.r. do 4592,9 mln zł rok później (-2,52% r/r), a zysk netto wzrósł z 5560,26 mln zł do 5887,69 mln zł (+5,89% r/r).

TUW

Z kolei dziewięciomiesięczny przypis składki zakładów ubezpieczeń w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW). zwiększył się o 2,9% r/r, do poziomu 1639,92 mln zł (1593,72 mln zł rok wcześniej). Wynik sprzedażowy towarzystw wzajemnych stanowił 3,49% osiągnięcia całego sektora krajowych zakładów (3,44% przed rokiem). Dwa TUW-y z działu I zebrały łącznie 25,09 mln zł (27,16 mln zł na koniec września 2018 r., -7,62% r/r). To 0,16% ogólnego osiągnięcia „życiówki” w ciągu 3 kwartałów 2019 r. (0,17%). Z kolei w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych dziewięć towarzystw wzajemnych zebrało w sumie 1566,56 mln zł składek brutto. Był to rezultat o 3,08% wyższy od uzyskanego w analogicznym okresie poprzedniego roku (1566,56 mln zł). Tegoroczny wynik TUW-ów stanowił 5,55% osiągnięcia całego działu II (5,58%). Najsilniejszym graczem na rynku towarzystw wzajemnych był TUW „TUW”, który na koniec września legitymował się przypisem 410,33 mln zł – o 8,2% mniej niż rok wcześniej (446,99 mln zł).

Przez 3 kwartały 2018 r. TUW-y wypłaciły 787,48 mln zł odszkodowań i świadczeń – o 13,64% więcej niż przed rokiem (692,97 mln zł). Wynik techniczny uplasował się na poziomie mln zł (65,93 mln zł rok wcześniej, -1,05% r/r), a zysk netto wyniósł 103,61 mln zł (103,53 mln zł, +0,08% r/r).

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl