Jak sprzedaje ANG Spółdzielnia

0
778

Mijający rok był dla ANG Spółdzielni bardzo ważny pod względem rozwoju segmentu ubezpieczeniowego. Firma pośrednictwa finansowego wykorzystała m.in. fakt wprowadzenia ustawy o dystrybucji ubezpieczeń do przeprowadzenia wśród swoich współpracowników obowiązkowych szkoleń zawodowych. Podjęte działania przyniosły wymierne korzyści.

Według szacunków, na koniec 2019 r. ANG odnotuje dynamikę sprzedaży ubezpieczeń na poziomie 160%.

Ubezpieczenia znajdowały się w ofercie ANG Spółdzielni od początku jej funkcjonowania, czyli od 2010 r. Jednak ze względu na nasze podejście do biznesu, czyli stawianie na zrównoważone i naturalne tempo rozwoju, przez pierwsze kilka lat staraliśmy się optymalnie przygotować do udziału w tym segmencie rynku. Teraz nasze wysiłki procentują – w październiku osiągnęliśmy rekordowy przypis w pośrednictwie ubezpieczeniowym i dynamikę na poziomie prawie 180% – mówi Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni.

Podstawą wsparcie merytoryczne i produktowe

2019 r. upłynął w ANG przede wszystkim pod znakiem szkoleń terenowych – zorganizowano ich ponad 50, co pozwoliło na udzielenie wsparcia merytorycznego dla 80% sieci. Tego typu spotkania, w znajdujących się w całej Polsce oddziałach, będą też podstawowymi działaniami ANG w 2020 r. Dzięki nim pośrednicy zyskują możliwość bezpośredniego wyjaśnienia wątpliwości z przedstawicielami centrali oraz dalszego rozwoju, co w konsekwencji przekłada się także na coraz lepsze wyniki biznesowe.

Przechodząc z sieci własnej jednego z towarzystw ubezpieczeniowych do ANG Spółdzielni, byłam bardzo ciekawa efektów tej decyzji. Początkowo jako ekspert, obecnie pracownik centrali odpowiadający za wsparcie produktowe i szkolenia, dostrzegam ogromny potencjał we współpracy z ANG. Organizacja stwarza mechanizmy do coraz efektywniejszego wykorzystywania możliwości związanych z nią ekspertów, co jest bardzo dobrą prognozą na przyszłość – wyjaśnia Karolina Trzeciakiewicz z ANG Spółdzielni.

Brak planów sprzedażowych nie przeszkadza w osiąganiu coraz lepszych wyników

Cechą charakterystyczną ANG Spółdzielni jest brak narzuconych planów sprzedażowych, zarówno w segmencie ubezpieczeniowym, jak i kredytowym. Dzięki temu eksperci współpracujący z ANG zachowując swą niezależność, mogą jednocześnie liczyć na wsparcie większego podmiotu i korzystanie z jego infrastruktury.

ANG Spółdzielnia w swojej ofercie posiada produkty 18 towarzystw majątkowych oraz 13 życiowych. Organizacja współpracuje obecnie z ponad 1000 ekspertów ubezpieczeniowych oraz kredytowych.

W swojej karierze zawodowej współpracowałem z ogólnopolską multiagencją, która z racji skali działania nie spełniała moich oczekiwań w zakresie wsparcia, niezależności i komfortu codziennej pracy. Dzięki przejściu do ANG, mam szansę pracować w najlepszym ze znanych mi środowisk do prowadzenia swojego własnego biznesu ubezpieczeniowego przy wykorzystaniu infrastruktury większego podmiotu – dodaje Sławomir Łuczywek z ANG Spółdzielni.