Sprzedaż polis przez banki przynosi coraz mniej składek

0
732

Rok 2020 nie zatrzymał spadku wartości przychodów z dystrybucji produktów ochronnych w kanale bankowym. Na obniżkę przychodów solidarnie zapracowały oba sektory działalności: życiowy i majątkowy.

Według danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, na dzień 31 grudnia 2020 roku przypis składki w kanale bankowym uplasował się na poziomie 5,56 miliarda złotych. Był to rezultat o 19% niższy od uzyskanego w poprzednim roku (6,87 mld zł) i sporo niższy niż w poprzednich latach. Z raportów upublicznionych przez Izbę wynika bowiem, że w 2018 r. kanał bankowy legitymował się wynikiem na poziomie 7,61 mld zł, w 2017 r. ten sam wynik wyniósł 10,15 mld zł, a na koniec grudnia 2016 r. przypis uplasował się na poziomie 9,81 mld zł.

Sektor życiowy

Polisy ochronne już tylko o krok za inwestycyjnymi

Raport PIU pokazał, że w 2020 r. bancassurance życiowe wypracowało 3679 mln zł składek brutto – o 23% mniej niż w na koniec 2019 r. (4783 mln zł). Podobnie jak w przypadku całego sektora, tak i tutaj było to najsłabsze osiągnięcie na przestrzeni ostatnich lat. Składka wypracowana przez kanał bankowy w 2018 r. uplasowała się bowiem na poziomie 5660 mln zł, w 2017 r. sięgnęła 8516 mln zł, a na koniec 2016 r. wyniosła 8122 mln zł. Udział bancassurance życiowego w wyniku całego działu I uplasował się na poziomie 17,7% (-4,8 p.p. r/r). W latach 2018-17 było to odpowiednio 26,1 i 34,7%. Składki zebrane z umów indywidualnych stanowiły 83% przychodów z tego kanału.

51% przypisu w bancassurance życiowym pochodziło z produktów inwestycyjnych, 42% z ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktem bankowym, a 7% – z niepowiązanych. Rok wcześniej było to odpowiednio 54, 41 i 5%. Według raportu PIU aż 1819 mln zł wpływów z bancassurance życiowego pochodziło ze sprzedaży ubezpieczeń ochronnych – o 17% mniej niż przed rokiem (2184 mln zł). Z kolei przypis składki z polis inwestycyjnych spadł z 2599 mln zł na koniec 2018 r. do 1860 mln zł rok później (-28% r/r).

Rośnie sprzedaż w inwestycyjnych polisach z grupy 1

1447 mln zł zebranych z ubezpieczeń inwestycyjnych wypracowały umowy ze składką jednorazową – o 31% mniej niż rok wcześniej, tj. 2100 mln zł. Z tej kwoty za 1358 mln zł odpowiadały polisy z gr. 3, czyli ubezpieczenia z UFK (2019 mln zł rok wcześniej, -33% r/r). Pozostałe 89 mln zł przypisu wygenerowały umowy inwestycyjne z gr. 1. To o 9% więcej niż w roku poprzednim, kiedy to sprzedaż w tej gałęzi wyniosła 81 mln zł.

Z kolei ubezpieczenia ze składką regularną wygenerowały przypis na poziomie 413 mln zł, o 17% niższy od ubiegłorocznego (499 mln zł). W tym segmencie 383 mln zł wypracowały polisy z UFK. Rok wcześniej było to 473 mln zł, co oznacza spadek o 19% r/r. Za pozostałe 30 mln zł odpowiadały polisy na życie, które w porównaniu do rezultatu z 2019 r. wynoszącego 26 mln zł, osiągnęły wzrost na poziomie 16%. Za 81% przypisu polis inwestycyjnych z gr. 1 odpowiadały umowy grupowe, natomiast w polisach z UFK 89% umów miało formę indywidualną.

Poprawa wyniku umów ze składką regularną

Z kolei w ubezpieczeniach ochronnych powiązanych z produktem bankowym 964 mln zł wypracowały umowy ze składką jednorazową. Przed rokiem przypis w tym segmencie wyniósł 1365 mln zł, co oznacza spadek o 19% r/r. Ubezpieczenia ze składką regularną odpowiadały natomiast za 597 mln zł przypisu, co było rezultatem o 4% lepszym niż w 2019 r. (574 mln zł).

W polisach ochronnych niepowiązanych z produktem bankowym większość wpływów pochodziło z umów ze składką regularną – 241 mln zł vs. 218 mln zł na koniec 2019 r. (+10% r/r). Ubezpieczenia ze składką jednorazową wypracowały zaś 17 mln zł przypisu, wobec 27 mln zł w poprzednim roku, co było wynikiem o 37% słabszym. Większość umów w życiowych produktach ochronnych okołoproduktowych i niepowiązanych z produktem bankowym stanowiły polisy indywidualne – odpowiednio 84 i 74%.

Coraz niższa średnia składka w polisach inwestycyjnych

Średnia uroczniona składka na polisę inwestycyjną pozyskaną w kanale bankowym osiągnęła poziom 6073 zł dla umów ze składką jednorazową (8148 zł rok wcześniej, -25% r/r) oraz 3217 zł dla umów ze składką okresową (3375 zł, -5% r/r). Z kolei średnia uroczniona składka w ubezpieczeniach powiązanych z produktem bankowym z płatnością jednorazową wyniosła 383 zł (449 zł przed rokiem, -15% r/r), zaś w przypadku polis ze składką okresową było to 206 zł, wobec 198 zł w 2019 roku, co było wynikiem lepszym o 4%.

Natomiast w polisach ochronnych stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) średnia uroczniona składka jednorazowa wyniosła 1065 zł, wobec 607 zł w 2019 r. (+76% r/r). Autorzy raportu tłumaczą, że relatywnie wysoka średnia składka wynika z gwałtownego zmniejszenia liczby ubezpieczonych w segmencie grupowym przez jeden z raportujących zakładów). Z kolei średnia składka okresowa uplasowała się na poziomie 387 zł, co było rezultatem o 66% lepszym od odnotowanego w poprzednim roku, czyli 233 zł.

Polis okołoproduktowe rządzą

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w ogólnej liczbie produktów w bancassurance życiowym miały polisy powiązane z produktem bankowym – 5,42 mln szt. z ogólnej liczby 6,43 mln szt. umów zawartych w bankowym kanale dystrybucji ubezpieczeń z działu I przez dwanaście miesięcy 2020 r. Ponadto zawarto 0,64 mln szt. umów stand alone i 0,37 mln szt. inwestycyjnych.

Sektor non-life

Spadek sprzedaży

W bancassurance majątkowym zebrano z kolei 1879 mln zł składek. Był to rezultat o 10% słabszy od ubiegłorocznego, kiedy to sprzedaż polis non-life w kanale bancassurance sięgnęła 2089 mln zł. Rezultat ten nie wygląda jednak najgorzej na tle osiągnięć z lat poprzednich. O ile w 2018 r. sprzedaż w bankowym kanale dystrybucji wyniosła 1949 mln zł, to w latach 2017-16 było to odpowiednio 1637 i 1687 mln zł. Za 67% składek odpowiadały umowy indywidualne. Z wyłączeniem reasekuracji czynnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych wynik sprzedażowy w tym kanale stanowił 11,5% osiągnięcia całego działu II w 2020 roku. Z kolei po uwzględnieniu obu wspomnianych czynników uplasował się na poziomie 4,4%.

Największy przypis odnotowano w ubezpieczeniach z grup 1–2, czyli wypadkowych i chorobowych, które wypracowały 615 mln zł, wobec 701 mln zł rok wcześniej (-12% r/r). Na drugim miejscu uplasowały się umowy z gr. 8–9, czyli od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych, z których zebrano 501 mln zł – o 15% więcej niż w poprzednim roku (435 mln zł). Na najniższym stopniu podium znalazły się polisy z gr. 14–16, czyli kredytu, gwarancje i ryzyka finansowe. Wypracowały one 327 mln zł, wobec 511 mln zł zebranych w 2019 roku, co było rezultatem o 36% gorszym.

Najwięcej umów w ubezpieczeniach finansowych

Największą liczbę umów w majątkowym kanale bankowym odnotowano w przypadku ubezpieczeń z gr. 14–16, a było to 5,5 mln szt. Drugie miejsce zajęły umowy z gr. 1–2 (4,7 mln szt.), a trzecie polisy z gr. 8–9 (3,8 mln szt.). Łącznie na koniec 2020 r. w bancassurance non-life funkcjonowało 19 862 tys. szt. umów.

***

W raporcie uwzględnione zostały wyniki 20 towarzystw życiowych, kontrolujących około 96,2% przypisu działu I, oraz 18 towarzystw majątkowych odpowiadających za 87,7% wyniku sprzedażowego działu II.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl