Sprzedaż rośnie. Gorzej z rentownością

0
1421

Pod względem sprzedażowym pierwszy kwartał tego roku był z pewnością udany dla krajowych zakładów ubezpieczeń. Problemem była natomiast rentowność finansowa w sektorze majątkowym oraz wynik techniczny w komunikacyjnym OC. Ten ostatni okazał się być niewiele lepszy od rezultatu uzyskanego na koniec całego 2023 r.

Z raportu „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń I/2024” opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, że przez pierwsze trzy miesiące obecnego roku ubezpieczyciele zebrali w sumie 21,94 mld zł składek brutto. Była to kwota o 9,05% wyższa od 20,12 mld zł uzyskanych w analogicznym okresie 2023 r. Suma odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto przez zakłady wzrosła o 6,32% r/r, z 11,25 mld zł do 11,96 mld zł. Wynik techniczny rynku ubezpieczeń w kwocie 1,72 mld zł był o 7,28% wyższy od odnotowanego na koniec I kw. ub.r., tj. 1,61 mld zł, natomiast zysk netto spadł w ciągu 12 miesięcy o 26,38%  – z 2,25 mld zł do 1,66 mld zł.

Życie pnie się w górę

Według danych Komisji w I kwartale 2024 r. ubezpieczyciele życiowi zebrali 5,86 mld zł, co było wynikiem o 5,96% lepszym niż 5,53 mld zł wypracowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przez trzy miesiące 2024 r. firmy z działu I wypłaciły w sumie 4,23 mld zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 4,85% mniej niż na koniec marca 2023 r. (4,45 mld zł). Wynik techniczny działu I był nieco lepszy niż przed rokiem i wyniósł 1,01 mld zł, wobec 953,37 mln zł na koniec marca ub.r. (+6,23% r/r). Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku wyniku finansowego netto, który uplasował się na poziomie 794,08 mln zł, wobec 721,82 mln zł rok wcześniej (+10,01% r/r).

Stabilny wzrost majątku

Z kolei kwartalny przypis składki ubezpieczycieli majątkowych uplasował się na poziomie 16,08 mld zł – o 10,23% wyższym od 14,59 mld zł zebranych w analogicznym okresie 2023 r.

Komunikacja powoli rośnie

Z danych zawartych w raporcie KNF wynika, że w I kw. 2024 r. segment komunikacyjny (OC+AC) legitymował się przypisem składki na poziomie 7,62 mld zł – o 8,35% wyższym niż rok wcześniej, tj. 7,03 mld zł. Wynik sprzedażowy w ubezpieczeniach z gr. 10, czyli OC posiadaczy pojazdów lądowych wyniósł 4,16 mld zł wobec 3,9 mld zł w I kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 6,67% względem poprzedniego roku. Z kolei z ubezpieczeń autocasco (gr. 3) zakłady zebrały 3,46 mld zł składek (3,14 mld zł przed rokiem, +10,43% r/r).

OC w głębokim dołku

Fatalnie prezentował się z kolei wynik techniczny. Łączny rezultat z działalności bezpośredniej w ubezpieczeniach z grup: 3 i 10 wyniósł 175,17 mln zł, o 43,58% mniej od 319,69 mln zł uzyskanych na koniec marca 2023 r. Był to w głównej mierze efekt znaczącego pogorszenia rentowności technicznej w OC. Segment ten zakończył pierwszy kwartał stratą na poziomie 77,48 mln zł, podczas gdy rok wcześniej osiągnął 18,65 mln zł na plusie. Warto zauważyć, że rezultat uzyskany na koniec marca był niewiele lepszy od wyniku osiągniętego na koniec całego minionego roku, tj. 94,32 mln zł na minusie. Wspomnianej straty nie zneutralizował wynoszący 12,65% wzrost w AC. Wynik techniczny w tym segmencie uplasował się na poziomie 176,31 mln zł, wobec 156,52 mln zł przed rokiem.

Mocny skok wartości odszkodowań

Jedną z przyczyn pogorszenia rentowności technicznej w komunikacji był wynoszący blisko 700 mln zł wzrost wartości roszczeń zaspokojonych z polis dla kierowców. Dane KNF wskazują, że przez pierwsze 3 miesiące tego roku zakłady wypłaciły też brutto 3,03 mld zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń z OC (2,67 mld zł przed rokiem, +13,17% r/r) oraz 2,11 mld zł z AC, o 19,76% więcej niż rok wcześniej, tj. 1,77 mld zł.

Mniej niż 1 mld zł zysku

Po 3 miesiącach 2024 r. wynik techniczny dla całego sektora majątkowego wyniósł 711,23 mln zł, wobec 653,63 mln zł rok wcześniej (+8,81% r/r). W I kw. tego roku zakłady majątkowe wypłaciły brutto 7,73 mld zł odszkodowań i świadczeń, o 13,62% więcej niż na koniec I kw. ub.r., tj. 6,8 mld zł. Zysk netto rynku majątkowego wyniósł 862,29 mln zł, o 43,57% mniej niż rok wcześniej (1,53 mld zł).

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl