Sprzedaż VIG wzrosła pomimo pandemii

0
625

Mimo pandemii Covid-19 Vienna Insurance Group odnotowała dobre wyniki w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. Spory udział w osiągnięciach grupy miała jej działalność w Polsce.

Biorąc pod uwagę sytuację związaną z Covid-19, Vienna Insurance Group wykazuje dobre wyniki. Pod względem operacyjnym nadal widzimy, że jesteśmy w stanie zarządzać wpływem pandemii na grupę. Ogólnie rzecz biorąc, zostało potwierdzone, że nasz model biznesowy, z dużą różnorodnością w różnych krajach, markach, kanałach dystrybucji i produktach, sprawdza się nawet w trudnych czasach. To pozwala nam jak najlepiej wykorzystać pojawiające się możliwości i kontynuować nasze długoterminowe ambicje rozwojowe – wyjaśniła Elisabeth Stadler, CEO VIG.

Całkowity przychód ze składek na koniec września był o 1,7% wyższy od odnotowanego rok wcześniej i wyniósł 7986 mln euro. Było to w głównej mierze zasługą działalności VIG w Austrii i w Polsce. Niemal  wszystkie linie biznesowe odnotowały poprawę osiągniętych rezultatów. Jedynym wyjątkiem były ubezpieczenia na życie, których sprzedaż spadła o 1% r/r.

Zysk brutto wyniósł 266,3 mln euro – o 29,2% mniej niż w tym samym okresie 2019 roku. Znaczący wpływ na spadek miały: niższy wynik finansowy, a także utrata wartości biznesu Bułgarii, Chorwacji i Gruzji w I półroczu 2020 r. Bez tego czynnika wynoszącego około 118 mln euro, zysk przed opodatkowaniem wzrósłby o 2,1%, do 384,1 mln euro. Wynik finansowy (w tym spółek objętych konsolidacją kapitałową) wyniósł około 513 mln euro, co oznacza spadek o 18% r/r. Według grupy obniżkę tę można przypisać negatywnym zmianom na rynkach kapitałowych związanym z Covid-19, a także zdarzeniom o charakterze jednorazowym. Wskaźnik mieszany wyniósł 96,1% i był nieco lepszy od odnotowanego po 3 kwartałach ub.r. (96,4%). Był to częściowo efekt poprawy wskaźników szkodowości podczas pierwszego etapu pandemii. Jednocześnie po poluzowaniu ograniczeń w poszczególnych krajach odnotowano wzrost kosztów odszkodowań oraz wzrost rezerw na odszkodowania i świadczenia. 

VIG zastrzegła, że ze względu na obecną sytuację związaną z Covid-19, nadal trudno jest prognozować średnio- i długoterminowe skutki makroekonomiczne pandemii, a co za tym idzie – ich przełożenie na działalność ubezpieczeniową. 

– Uwzględniając najnowsze wydarzenia i biorąc pod uwagę nieprzewidziany poziom zmienności na rynkach kapitałowych, spodziewamy się, że całoroczny zysk brutto wyniesie około 300–350 milionów euro – dodała Elisabeth Stadler.

Z raportu VIG za 3 kwartały 2020 roku wynika, że przypis składki jej polskich spółek uplasował się na poziomie 889,1 mln euro. Był to rezultat o 6,6% lepszy od uzyskanego rok wcześniej (834,1 mln euro). Zysk brutto spadł o 1,7% r/r – z 35,5 mln euro do 34,9 mln euro, a wskaźnik mieszany pogorszył się z 95,3% do 95,5%.

25 listopada 2020 roku agencja ratingowa Standard & Poor’s (S&P) ponownie potwierdziła swój rating A+ ze stabilną perspektywą dla Vienna Insurance Group. Agencja nadal postrzega profil ryzyka biznesowego VIG jako mocny. Według S&P jednym z głównych atutów grupy jest jej doskonała baza kapitałowa.

(AM, źródło: VIG)