Stabilne przychody Allianz w pierwszym półroczu

0
675

Grupa Allianz zakończyła pierwsze półrocze 2020 r. z dochodem netto w wysokości 3,1 mld euro. Był to rezultat o 28,2% niższy od odnotowanego rok wcześniej. Ubezpieczyciel tłumaczy, że spadek zysku netto był w dużej mierze spowodowany obniżką zysku operacyjnego.

Całkowite przychody pozostały na poziomie 73,49 mld euro – identycznym jak przed rokiem. Z tej kwoty 33,8 mld euro (+2,6% r/r) stanowiły przychody w biznesie majątkowym i osobowym, 36,4 mld euro (-2,8% r/r) – w życiowym i zdrowotnym, natomiast przychody w kwocie 3493 mln euro (+5,2% r/r) wypracował biznes zarządzania aktywami. Zysk operacyjny spadł do 4869 mln euro (-20,5% r/r). Wskaźnik kosztów do dochodów pozostał na prawie niezmienionym poziomie 62,2% (62,3% przed rokiem).

Wskaźnik mieszany uplasował się na poziomie 96,7% – o 2,7 pp. gorszym niż przed rokiem, kiedy to Allianz uzyskał combined ratio wielkości 94%. Zwrot z kapitału wyniósł 10,5% (-3,5 pp. r/r).

Odpływy netto, niekorzystne skutki rynkowe, a także negatywne skutki przeliczenia walut obcych spowodowały, że aktywa zewnętrzne w zarządzaniu wyniosły 1658 mld euro, co stanowi spadek o 28 mld euro (-1,7%) w stosunku do wyniku z końca 2019 r. Wskaźnik Solvency II uplasował się na poziomie 187% (-26 pp. r/r).

– Pandemia nadal stanowi wyzwanie dla wszystkich branż. Niemniej Allianz osiągnął solidne wyniki i wykazał niezwykłą odporność w pierwszych sześciu miesiącach 2020 r. To daje nam pewność, że dobre wyniki finansowe osiągniemy również w drugiej połowie 2020 roku – powiedział Oliver Bate, CEO Allianz SE.

(AM, źródło: Allianz)