Stabilne wyniki Grupy Generali w trudnym otoczeniu

0
334

W pierwszej połowie roku Grupa Generali uzyskała wynik operacyjny na poziomie 2,7 mld euro. Uzyskany wynik operacyjny, wzrost w segmencie ubezpieczeń majątkowych i zarządzania aktywami wsparte przez niedawne przejęcia zrównoważyły spadek w segmencie ubezpieczeń na życie.

W skonsolidowanym raporcie potwierdzono wysoką rentowność techniczną – wskaźnik mieszany uplasował się na poziomie 89,5% (91,8% przed rokiem) – oraz zysk z nowego biznesu na poziomie 3,94% (4,4%). Całkowity przypis składki brutto wyniósł 36,5 mld euro (+1,2% r/r) dzięki pozytywnym wynikom z ubezpieczeń na życie (+1,3%) i majątkowych (+0,9%). Wpływy netto z ubezpieczeń na życie, skoncentrowane na unit-linkach i ubezpieczeniach ochronnych, wyniosły 7 mld euro (-4,9%), a rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na życie wzrosły do 372 mld euro (+0,7%). Zysk z segmentu zarządzania aktywami wyniósł 164 mln euro (+23%).

Zysk netto grupy wyniósł 774 mln euro (-56,7%), co odzwierciedla 226 mln euro utraty wartości netto inwestycji w związku ze spadkami na rynkach finansowych, 183 mln euro z tytułu ugody arbitrażowej dotyczącej sprzedaży BSI oraz przeznaczenie 100 mln euro na rzecz Nadzwyczajnego Międzynarodowego Funduszu na pomoc w pandemii. Skorygowany zysk netto, wyłączając jednorazowy koszt Nadzwyczajnego Międzynarodowego Funduszu Covid-19, wyniósł 1032 mln euro (-21,2%).

Współczynnik wypłacalności utrzymywał się na stałym poziomie 194% (-2 pp w porównaniu do pierwszego kwartału 2020).

Ubezpieczyciel zaznaczył, że mimo wymagającego otoczenia jego pozycja kapitałowa jest stabilna.

(AM, źródło: Generali)