Stabilne wyniki UNIQA w pierwszych trzech miesiącach roku

0
294

W pierwszym kwartale obecnego roku UNIQA Insurance Group AG kontynuowała zarysowany w 2021 r. trend dynamicznego rozwoju.

Kwartalny przypis składki UNIQA wzrósł o 4,3% r/r, do 1859,3 mln euro. UNIQA Austria zebrała 1197,1 mln euro, o 3,9% więcej niż w I kwartale ub.r. Z kolei w UNIQA International przypis wzrósł o 5,6% do 662,2 mln euro. Wzrostowi składki towarzyszył wynoszący 3,8% spadek łącznej kwoty odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych Grupy UNIQA do 1063,1 mln euro. Wskaźnik mieszany po reasekuracji pozostał na poziomie 92,8%.

Wynik inwestycyjny wzrósł w pierwszym kwartale 2022 r. o 12,9%, do 169,6 mln euro. Wynik ubezpieczeniowy  UNIQA wyniósł 59,5 mln euro, wobec 62,5 mln euro w pierwszym kwartale 2021 r. Wynik operacyjny spadł z 142,4 do 136,4 mln euro, natomiast zysk brutto pozostał na niemal niezmienionym poziomie 112,8 mln euro (112,1 mln euro na koniec marca ub.r.).

Skonsolidowany wynik wzrósł o 19% do 106,4 mln euro. Na dzień 31 marca 2022 r . współczynnik Solvency II wynosił 208%.

UNIQA postrzega obecnie perspektywy dla podstawowej działalności jako bardzo stabilne. Pomimo rosyjskiej inwazji na Ukrainę grupa zakłada, że wzrost składki, rentowność oraz wskaźnik mieszany utrzymają się na dobrym poziomie. Ponieważ dalszy rozwój sytuacji na międzynarodowych rynkach kapitałowych jest obecnie bardzo trudny do przewidzenia ze względu na wojnę, UNIQA nie jest w stanie podać żadnych prognoz zysków.

(AM, źródło: UNIQA)