Azja: Ludzie mają świadomość potrzeby ubezpieczeń wypadkowych i zdrowotnych

0
201

Branża indywidualnych ubezpieczeń wypadkowych i zdrowotnych (PA&H) w regionie Azji i Pacyfiku pod względem składki przypisanej wzrośnie prawdopodobnie z 203 mld dol. w 2020 r. do 421,9 mld dol. w 2026 r. Skumulowana roczna stopa wzrostu na lata 2020–2026 wyniesie 13% dzięki rosnącej świadomości ubezpieczeniowej i coraz wyższym dochodom rozporządzalnym.

W 2021 r. wzrost w branży PA&H w regionie osiągnął szczyt 17,8%, napędzany odnową gospodarczą i wzrostem świadomości ubezpieczeniowej w społeczeństwie. Rynki wschodzące regionu, z zacofanym systemem publicznej opieki zdrowotnej, podczas pandemii nie były w stanie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, przekraczającemu wydolność systemu. Sytuacja ta skłaniała ludzi do poszukiwania prywatnej opieki zdrowotnej, co przekładało się na sprzedaż ubezpieczeń. W 2021 r. Chiny były wiodącym rynkiem ubezpieczeń PA&H, z 69,5% udziału w składce przypisanej. Rosnąca liczebność klasy o średnich dochodach, ulgi podatkowe, rozwój zdalnych usług medycznych i wzrost kosztów medycznych były głównymi czynnikami wzrostu dla tego sektora. Skumulowana roczna stopa wzrostu (CAGR) na lata 2020–2026 dla chińskich ubezpieczeń PA&H jest spodziewana na poziomie 15,8%. Duży w tym udział będzie mieć wart 1,2 bln dol. chiński sektor emerytalny.

Drugim co do wielkości liczonej składką przypisaną rynkiem regionu jest Australia z udziałem 8,5% w 2021 r. Wraz ze zniesieniem ograniczeń w podróżowaniu i wzrostem świadomości zdrowia psychicznego, spodziewany jest wzrost w ubezpieczeniach PA&H na lata 2020–2026 na poziomie CAGR 5,1%. Ponieważ jeden na pięciu Australijczyków doświadcza problemów psychicznych, obserwuje się wzrost zapotrzebowania na ubezpieczenia zdrowotne obejmujące specjalistyczną pomoc w tym zakresie. Tajwan, Indie i Japonia dopełniają piątki największych rynków regionu, z łącznym udziałem w składce 15,4%. Ich przewidywany poziom wzrostu na lata 2020–2026, wyrażony skumulowaną roczną stopą wzrostu, wyniesie odpowiednio 4,5%, 9,8% i 3,3%.

Włączenie w ubezpieczenia zdalnych usług zdrowotnych i personalizacja propozycji ubezpieczeniowych dzięki technologii urządzeń noszonych na sobie zyskuje na popularności w regionie. Ogólnie rzecz biorąc, w najbliższych latach ubezpieczyciele będą się koncentrować na innowacjach produktowych uwzględniających personalizację i na zdrowiu psychicznym.

(AC, źródło: Global Data)