Stagnacja wartości wypłat za błędy medyczne

0
917

Większa zachowawczość sędziów wpłynęła na to, iż poziom odszkodowań zasądzanych z tytułu błędów medycznych przestał rosnąć. Jedną z przyczyn jest sugerowanie się wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi ofiar wypadków komunikacyjnych – informuje prawo.pl.

Serwis zwraca uwagę, że obecnie najwyższe odszkodowania za błędy medyczne wynoszą około 1 mln zł – tyle, co dekadę temu. Jolanta Budzowska, radca prawny, specjalizująca się w procesach o błędy medyczne w kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy, jest zdania, że wyhamowanie wzrostu jest konsekwencją większej zachowawczości sędziów, ale nie wie, czym jest ona spowodowana. Prawo.pl wskazuje, że wpływ na wysokość odszkodowań dla pacjentów ma nie tylko system HBT Index, ale też wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jolanta Budzowska uważa jednak, że odszkodowania, jakie zawarł w swoim raporcie KNF, są rażąco niskie i sędziowie nie powinni się nimi sugerować. Ekspertka wskazuje też, że dokument nadzoru został opartych na wyrokach i ugodach z 2015 i 2016 r., a jej zdaniem ich wybór i tak nie odzwierciedlał w pełni realiów, bo nie uwzględniono np. ugód z klauzulami poufności. Podkreśla, że obecnie standardem jest warunkowanie przez ubezpieczycieli tych ugód, które są szczególnie korzystne dla ofiar błędów medycznych, podpisaniem przez poszkodowanego klauzuli poufności. Serwis zaznacza, że według samych sędziów, przy wyrokowaniu badany jest głownie związek przyczynowo-skutkowy między zdarzeniem, czyli działaniem lub zaniechaniem lekarza a powstałą  u pacjenta szkodą – i na tej podstawie odszkodowanie jest miarkowane.

Więcej:

prawo.pl z 2 stycznia, Katarzyna Nowosielska „Za błąd lekarza najwyżej milion rekompensaty dla pacjenta”

https://www.prawo.pl/…

(AM, źródło: prawo.pl)