Rzecznik Finansowy i UOKiK badają możliwe naruszenie interesów konsumentów

0
762

Rzecznik Finansowy zidentyfikował kolejny problem na rynku ubezpieczeń: konieczność przedstawienia przez osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji orzeczenia ZUS albo KRUS o niezdolności do pracy jako warunek wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia na życie – podała „Gazeta Wyborcza”.

Wspomniany problem został zauważony przez RzF w trakcie postępowań interwencyjnych wszczętych na wniosek klientów, których postępowania reklamacyjne w zakładach ubezpieczeń zakończyły się niepowodzeniem. Krystyna Krawczyk, dyrektor wydziału klienta rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego w Biurze Rzecznika, mówi „GW”, że takim osobom odmówiono świadczenia, chociaż korzystali z indywidualnych lub grupowych ubezpieczeń na życie rozszerzonych o ryzyko wystąpienia trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, w większości produktów powiązanej z warunkiem niezdolności do samodzielnej egzystencji. Honorowane były jedynie orzeczenia bezterminowe, podczas gdy większość z nich jest wydawana przez organy rentowe na czas określony. Według „GW”, taki wymóg stosowały m.in. PZU, Nationale-Nederlanden czy Ergo Hestia. Zdaniem  RzF żądanie przedstawienia  przez ubezpieczonego  zaświadczenia o niezdolności do pracy, wydanego przez organ rentowy, może stanowić naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.  Sprawą zainteresował się też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który zwrócił się do ubezpieczycieli o wyjaśnienia. Od ich treści będzie zależeć dalsze postępowanie instytucji.

Więcej:

„Gazeta Wyborcza” z 27 grudnia, Regina Skibińska „Opłacali polisy, a odszkodowania nie dostaną. Ubezpieczyciele żądają orzeczeń ZUS i KRUS. Sprawę bada UOKiK”:

http://wyborcza.biz/…

(AM, źródło: „Gazeta Wyborcza”)