Standard sprawozdawczości MSSF 17 przesunięty na 1 stycznia 2023 r.

0
1253

Podczas odbywającego się 17 marca posiedzenia członkowie Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości dyskutowali nad przesunięciem daty wejścia w życie standardu sprawozdawczości dla ubezpieczycieli – MSSF 17. Decyzją Rady data ta została ostatecznie przesunięta o kolejny rok, na 1 stycznia 2023 r.

– Decyzja o odroczeniu standardu nie została podjęta przez członków RMSR jednomyślnie. Głosowanie nad odroczeniem standardu poprzedziła dyskusja. Kluczowym czynnikiem, który skłonił członków Rady do poparcia propozycji odroczenia, była rosnąca niepewność co do możliwości zapewnienia równoczesnego wdrożenia MSSF 17 na całym świecie. Ryzyko, iż w części jurysdykcji nie uda się sfinalizować niezbędnych prac legislacyjnych na czas, wydaje się już bowiem bardzo realne – wskazuje Adam Pasternak-Winiarski, starszy menadżer w Dziale Usług Aktuarialnych i Ubezpieczeniowych Deloitte. – Członkowie Rady wskazywali, że wszyscy ubezpieczyciele powinni w tym samym czasie mierzyć się z wyzwaniami pierwszego raportowania w ramach standardu, wprowadzającego tak fundamentalne zmiany. Utrzymanie obecnej daty wejścia w życiu standardu niesie za sobą ryzyko doprowadzenia do sytuacji, w której międzynarodowe grupy ubezpieczeniowe przez pewien okres prezentowałyby sprawozdania sporządzone według różnych wymogów. Mogłoby to doprowadzić do dużego zamieszania i z pewnością utrudniłoby zrozumienie i porównanie wyników ubezpieczycieli – dodaje.

Ekspert zwraca uwagę, że w dyskusji pojawiały się również inne – często  wcześniej przywoływane – argumenty za przesunięciem daty wdrożenia. Wśród nich wymieniano konieczność m.in. wprowadzenia istotnych zmian w systemach i procesach ubezpieczycieli, dostosowania projektów wdrożeniowych do zmian w standardzie przegłosowanych na przełomie 2019 i 2020 roku oraz przygotowania odbiorców sprawozdań na zmiany, jakie niesie ze sobą MSSF 17. Członkowie Rady wskazywali jednak, że żaden z powyższych aspektów sam w sobie nie byłby dla nich przesądzający.  

– Zmiany przegłosowane ostatnio są odpowiedzią na wcześniejsze sugestie rynku i mają w założeniu upraszczać procesy wdrożeniowe. Podnoszony przez niektórych uczestników rynku postulat różnicowania daty wejścia w życie nowego standardu dla „małych” i „dużych” ubezpieczycieli byłby trudny do realizacji, wobec praktycznych problemów z określeniem kryterium podziału firm na wskazane wyżej kategorie – wskazuje Adam Pasternak-Winiarski.

Razem z decyzją o odroczeniu MSSF 17 Rada podjęła również decyzję o przedłużeniu opcji odraczania wdrożenia MSSF 9 przez ubezpieczycieli, tak aby oba standardy mogły być zastosowane równocześnie. Kwestia kryzysu związanego z pandemią koronawirusa pojawiła się w dyskusji tylko raz i nie była wskazywana jako kluczowy argument przez poszczególnych członków Rady.

– Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, iż obecne perturbacje mogły mieć jakiś wpływ na ostateczną decyzję. Agenda marcowego spotkania RMSR została wszak okrojona jedynie do najbardziej kluczowych punktów, zaś samo posiedzenie Rady odbywało się w formie wideokonferencji, nie zaś w londyńskiej siedzibie fundacji – przyznaje Adam Pasternak-Winiarski. – Smutnym podsumowaniem dyskusji nad przesunięciem standardu była wyrażona w toku dyskusji opinia, iż prace nad wdrożeniem MSSF 17 po 2008 roku miały na celu m.in. zapewnienie transparentności sprawozdań finansowych ubezpieczycieli przed nadejściem kolejnego kryzysu finansowego, a teraz, gdy kolejny kryzys może właśnie rozwijać się na naszych oczach, Rada musi podjąć decyzję o odroczeniu daty wejścia w życie standardu – podsumowuje.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: Deloitte)