Starter24: ABS najbardziej znany, ADAS mocno pożądany

0
149

Najbardziej znanym systemem bezpieczeństwa w samochodzie jest ABS – zna go 58% polskich kierowców biorących udział w badaniu Starter24. Tylko co dziesiąty ma wiedzę na temat systemu eCall, który umożliwia ręczne lub automatyczne wezwanie pomocy.

Oprócz ABS do najbardziej znanych rozwiązań należą: kamera cofania (39% wskazań), tempomat (36%) oraz połączenie bluetooth z systemem audio. 12% badanych ma wiedzę na temat systemu eCall. Jeszcze mniej respondentów (8%) posiada taki system w samochodzie. Podobnie wygląda sytuacja z eCall, który obsługuje zgłaszanie awarii lub dowolnego zapytania przyciskiem wprost z samochodu (10%). W tej kwestii wyróżniają się młodzi kierowcy, osoby mające nowe auta oraz posiadający samochód w leasingu. Warto dodać, że system eCall jest od marca 2018 r. obowiązkowo montowany w każdym nowym aucie.

Współczesne samochody są coraz częściej wyposażone w tzw. zaawansowane systemy wsparcia kierowcy (ang. ADAS). Należą do nich m.in. system ostrzegania przed niebezpieczeństwem na drodze, rozpoznawania znaków drogowych czy automatycznego hamowania awaryjnego. Rozwiązania ADAS nie są powszechnie znane, jednak 67% badanych kierowców zna przynajmniej jeden z systemów wchodzących w jego skład. Najpopularniejszy jest system automatycznego hamowania awaryjnego (23% odpowiedzi).

– Po polskich drogach porusza się obecnie wiele starszych samochodów, które nie posiadają żadnych systemów wsparcia kierowcy. Nie dziwi więc fakt, że najbardziej znanym systemem bezpieczeństwa jest właśnie ABS – komentuje Mikołaj Siwecki, kierownik Sieci Starter24. – Warto zwrócić uwagę na niski poziom świadomości systemu eCall, który może uratować życie kierowcy i pasażerów. Niestety polskim kierowcom brakuje świadomości znaczenia eCall i w zakresie edukacji jest jeszcze wiele do zrobienia – dodaje.

Najbardziej pożądanym rozwiązaniem okazuje się kamera cofania (38%) oraz czujniki parkowania (33%). Zaraz po podstawowym wyposażeniu badani wybierają systemy ADAS. Najczęściej korzystaliby z systemu ostrzegania przed niebezpieczeństwem na drodze i automatycznego rozpoznawania znaków drogowych (odpowiednio 27% i 26%). Co czwarty ankietowany chciałby korzystać z systemu autonomicznej jazdy poziomu 3.

– Coraz więcej kierowców zwraca uwagę na zaawansowane systemy ADAS. Rośnie świadomość w zakresie nowych rozwiązań, a także – co ciekawe – zainteresowanie systemami autonomicznej jazdy– komentuje Rafał Staszkiewicz, Dyrektor Marketingu w Starter24. – Warto zwrócić uwagę, że w używanych samochodach możemy zamontować dodatkowy system ADAS. Od kilku lat promujemy rozwiązanie wykorzystujące kamerę montowaną na przedniej szybie. Pełni ona funkcję „stróża”, śledząc drogę i przekazując kierowcy ostrzeżenia w czasie 2–3 sekund przed zdarzeniem. Rozwiązania te nie zastępują działań kierowcy, takich jak hamowanie czy zmiana pasa ruchu, ale dają mu pożądany czas na reakcję – wyjaśnia.

O badaniu:

Badanie ilościowe zostało zrealizowane przez Mobile Institute na zlecenie Starter24 | a company of ARC Europe Group. W ramach badania zebrano opinie 1105 polskich internautów aktywnie korzystających z samochodu jako kierowcy. Wykorzystano responsywne ankiety CAWI (Computer-Assisted Web Interview). Badanie zostało przeprowadzone na przełomie grudnia 2020 i stycznia 2021. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej i odpowiada strukturze polskich internautów w wieku 15 i więcej lat pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania. W analizie wzięto pod uwagę tylko kompletne ankiety.

(AM, źródło: Starter24)