Strefa NNW szkolne po nowemu

0
941

Allianz Polska wprowadził zmiany w ubezpieczeniu szkolnym Strefa NNW szkolne, które sprzedają agenci wyłączni firmy oraz multiagencje.

W ramach polisy dostępne są 3 pakiety, na podstawie których agent może przygotować 4 warianty zakresu ochrony, zaś suma ubezpieczenia może wynieść nawet do 100 tys. zł. Dzieci są objęte ochroną nie tylko podczas zajęć w szkole, ale również w życiu prywatnym, np. na feriach i wakacjach oraz podczas zajęć sportowych, w tym wyczynowego uprawiania sportu (np. w czasie zawodów i rozgrywek) lub podczas innych aktywności pozaszkolnych.  Ubezpieczonym może być osoba do 25. roku życia. Zakres ochrony obejmuje też uczniów szkół sportowych.

Nowym rozwiązaniem, które zostało wprowadzone do ubezpieczenia, jest odpowiedzialność za uszczerbek na zdrowiu, do którego doszło w wyniku omdlenia, ataku epilepsji lub zasłabnięcia w przebiegu cukrzycy u ubezpieczonego dziecka. Ubezpieczającym, czyli podmiotem zawierającym umowę, może być zarówno placówka oświatowa, uczelnia, klub sportowy, dom dziecka czy zakład pracy, jak również osoba fizyczna.

– Przygotowując ofertę ubezpieczenia na kolejny rok szkolny, wzięliśmy pod uwagę nasze doświadczenia, a także zmieniające się oczekiwania klientów i agentów. Nasze ubezpieczenie NNW szkolne to nie tylko świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, ale także koszty leczenia po wypadku, w tym leczenia stomatologicznego i rehabilitacji. W pakiecie Plus i Max zapewniamy szeroki zakres assistance, który obejmuje m.in. konsultacje lekarzy specjalistów, badania tomografii komputerowej lub rezonans magnetyczny, świadczenia w ramach telemedycyny, organizację i pokrycie kosztów transportu do/z placówki medycznej czy konsultacje z psychologiem, ale też pokrycie kosztów dostosowania miejsca zamieszkania lub auta do potrzeb dziecka po wypadku. Wypłacimy też świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu oraz zapewnimy organizację i pokryjemy koszty pobytu opiekuna w szpitalu, jeśli jest taka możliwość, lub w hotelu w pobliżu szpitala – mówi Ewa Maliszkiewicz, kierownik produktu TUiR Allianz Polska.

– Wypadki zdarzają się w domu, na wakacjach, jak i w szkole czy klubie sportowym. Kluczowym elementem wsparcia w powrocie do zdrowia staje się dziś szybki dostęp do realizacji badań (tomografii, rezonansu czy USG), jak również możliwość prywatnej konsultacji ortopedycznej oraz rehabilitacji, bez oczekiwania w długich kolejkach na oddziałach szpitalnych. To podstawa naszego ubezpieczenia Strefa NNW szkolne. Wyróżnikiem ochrony z Allianz Polska są świadczenia specjalistycznej opieki prawnej na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętej hejtem w internecie, wypłata z tytułu nagłego zachorowania skutkująca pobytem w szpitalu wraz z refundacją kosztów z tytułu rezygnacji z wycieczki szkolnej spowodowanej chorobą, jak również świadczenie wypadkowe na skutek ataku epilepsji – mówi Mariusz Jadacki, agent ubezpieczeniowy, kluczowy partner Allianz Polska. – Standardem dla polisy Strefa NNW szkolne jest też prostota jej zawarcia za pośrednictwem specjalnie stworzonego linka, z możliwością zapłaty składki w procesie sprzedaży zdalnej. Tym samym czas od wypełnienia formularza zapisu po otrzymanie potwierdzenia ubezpieczenia na maila w formie imiennego certyfikatu to zaledwie kilka minut – podkreśla.

(AM, źródło: Allianz)