Sukces osiągnięty we współpracy z brokerami i multiagencjami

0
560

Esaliens TFI zawarł już łącznie ponad 1300 umów na zarządzanie PPK, w tym 109 firm w I transzy (zatrudnienie ponad 250 osób) i 474 firmy z II transzy (zatrudnienie powyżej 50 osób) oraz ponad 700 firm z III transzy (zatrudnienie powyżej 20 osób).

Zasięg – potencjał liczony liczbą zatrudnionych w tych firmach, które pozyskaliśmy, plasuje naszą spółkę w środku tabeli dostawców PPK. Obiektywnie jest to bardzo dobry wynik dla niezależnego dostawcy PPK, który nie jest częścią grupy bankowej lub ubezpieczeniowej.

Dziś możemy sobie wzajemnie pogratulować wspólnego sukcesu osiągniętego z naszymi partnerami – brokerami i multiagentami.

Warto w podsumowaniu podkreślić dwa obszary:

1. wsparcie dla pośrednika, jakiego udzielaliśmy – o czym pisze Michał Michalak, dyrektor regionalny ds. rozwoju planów emerytalnych. Ze swojej strony mogę tylko podkreślić, że złożone pośrednikom i pracodawcom obietnice spełniliśmy – bo takie jest nasze DNA organizacji i zespołu.

2. doświadczenia pracodawców.

Doświadczenie pracodawców było budowane w różny sposób, w zależności od transzy.

Pracodawcy I transzy, którzy wdrażali PPK jako pierwsi dokładnie rok temu, posiadali najczęściej własne wyspecjalizowane służby HR, wewnętrzny Dział Prawny. Dużą atencję otrzymywali od dostawców PPK oraz od PFR Portal.

Często nowe wtedy przepisy ustawy wymagały interpretacji, a wiele pytań i odpowiedzi pozwoliło na opracowanie przez PFR Portal obszernego kompendium. Jest to 80 stron solidnej wiedzy i warto podkreślić, że zostało stworzone w sposób profesjonalny, tak jak i inne rozwiązania wspierające opracowane przez PFR Portal.

II transzę spodziewaliśmy się wdrażać już spokojniej, na bazie doświadczeń I. Było tak do początku marca, gdy wszystkich wyciszył biznesowo lockdown z powodu pandemii.

W tym momencie usługi specjalne, jakie opracowaliśmy dla pracodawców: ochrona prawna dla uczestników PPK, łatwa ścieżka wdrożenia PPK, maksymalne uproszczenia, listy sprawdzające, streszczenia obszernych materiałów, wręcz podawanie w pigułkach wiedzy i wsparcia dla pracodawców, dobrze spełniły swoje zadania. To spowodowało, że po zmianie modelu pracy na w pełni zdalny przez kolejne miesiące zwiększaliśmy liczbę pracodawców pozyskanych w II i III transzy.

Wszystko to realizowaliśmy relatywnie niedużym, ale mobilnym i profesjonalnym zespołem regionalnych dyrektorów ds. rozwoju planów emerytalnych.

Natomiast warto zauważyć, że po okresie pierwszego lockdownu z różnych przyczyn tysiące pracodawców z II i III transzy odłożyło działania w zakresie PPK na październik, co w ostatnich dniach tego miesiąca musiało u wszystkich spowodować spiętrzenie prac wdrożeniowych.

W Esaliens TFI wdrożyliśmy udoskonalony model wsparcia wdrożeniowego i w ciągu kilku dni byliśmy w stanie obsłużyć w zakresie złożonej oferty PPK Esaliens setki pracodawców.

Warto też zauważyć, że po stronie pracodawców wdrożyliśmy masowo używanie narzędzi webinarowych, zdalnych sposobów komunikacji w biznesie i co ciekawe, w zdecydowanej większości, przy naszym wsparciu, masowo zawarliśmy umowy o zarządzanie w formie elektronicznej. Bez używania papieru, szybciej i ekologicznie.

Przemysław Gawlak
dyrektor Biura Sprzedaży i Rozwoju Planów Emerytalnych Esaliens TFI